[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

FRONTEX
Det danske Challenger-bidrag observerede for nylig en sejlbåd, uden satte sejl, som cruisede mod Italiens kyst. På dækket sad omkring 85 formodede migranter.

Det danske bidrag kontaktede Guardia de Financia og ICC i Rom (hovedkvarteret for FRONTEX-operationer), som overtog opgaven. Båden blev efterfølgende eskorteret i land.Det danske Challenger-fly spottede formodede migranter på vej mod Italien

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak

Træningsbidraget gennemfører fortsat et fire ugers træningsprogram for 1. bataljon fra kommandobrigaden ved Border Guard Force.

Træningsbidraget har gennemført enhedsuddannelse med fokus på ild og bevægelse på gruppeniveau, CIED (forholdsregler  over for vejsidebomber), kontrolposttjeneste og førstehjælp. De irakiske soldater har desuden været på skydebanen og indskudt gevær M/16.

Uddannelserne i CIED og førstehjælp er meget relevante og aktuelle for soldaterne. Trænerne oplever at soldaterne er meget engagerede i disse uddannelser, og at uddannelserne har givet soldaterne et tydeligt løft.

Derudover gennemføres et 14 dages specialist CIED DETECT kursus, hvor soldaterne lærer at finde IED’er. Der er 20 soldater på kurset. Soldaterne kommer fra 4., 6. og 15. bataljon i Guards Battalion fra Border Guard Force.
Samlet har det dansk ledede BPC ved Task Force Al Asad uddannet 8.289 irakiske sikkerhedsstyrker siden missionens start.Træningsbidraget indgår i et dansk-britisk Building Partner Capacity (BPC), som er ledet af den danske oberstløjtnant. Træningsbidraget består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen. Foto: Presseofficer Søren Egebæk

MINUSMA  - Mali
Det udsendte danske C-130-bidrag har den seneste uge fløjet 5 missioner for FN. En del af samarbejdspartnerne i MINUSMA-operationen, særligt Senegal og Burkina Faso, er i gang med en større rotation af soldater. Dette har en øget effekt på antallet af personer, som bliver transporteret af det danske transportfly.

Bidraget har transporteret i alt 576 personer i perioden 9. til 15. august.

Mandag den 14. august blev en FN-base i Timbuktu angrebet. Ingen soldater fra C-130 bidraget (eller andre danske soldater) var til stede på FN-basen i Timbuktu under angrebet. C-130 benytter til tider lufthavnen i Timbuktu og der vil i fremtiden være øget opmærksomhed på sikkerheden i forbindelse med anflyvning af Timbuktu.