[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

UNMISS – Sydsudan
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs har i denne uge været på besøg hos det danske bidrag til FN’s fredsbevarende mission i Sydsudan (UNMISS).

Bidraget består af 10 stabsofficerer, som varetager flere forskellige funktioner i missionen.

Fire mand arbejder i FN-hovedkvarteret uden for Juba by og beskæftiger sig med planlægning, træning og CIMIC (civil-millitært samarbejde).

De øvrige seks mand er placeret i mission support i Tomping ved siden af lufthavnen. De beskæftiger sig blandt andet med udstedelse af kørselslicenser, planlægning og gennemførelse af tropperotationer, planlægning i brændstof-sektionen og planlægning af flyvninger internt i landet.

I Sydsudan er udfordringer en del af hverdagen. En af dem er at skaffe indrejsetilladelse, når der er udskiftning i bemandingen. En anden er, at regntiden og generel begrænset bevægelsesfrihed i Sydsudan, betyder, at missionen har problemer med at få forsyninger ud til de fjerneste enheder. Det betyder, at helikopterne i missionen er kommet på overarbejde.


Medaljeoverrækkelse i UN House ved minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs og SRSG David Shearer. Foto: Gertrud Nørbjerg Kümmel Birk.Besøg i Wau.  Foto: Bendt Bossen.


FRONTEX – Italien
Den 30. august 2017 havde det danske Challenger-overvågningsfly fløjet 93 timer for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (FRONTEX) i Middelhavet. Den sidste mission bliver fløjet 31. august, hvor efter fly og besætning vender hjem til Danmark.

Bidraget har flere gange i løbet af den én måned lange mission været en del af bekæmpelsen af ulovlige aktiviteter som narkosmugling og menneskesmugling i farvandene omkring Italien.


Resolute Support – Afghanistan
På den afghanske officersskole i Qargha bliver der hver fjerde måned afholdt afprøvning og udvælgelse af nye kadetter. Kadetterne kommer fra hele Afghanistan, og udvælgelsen sikrer, at der bliver en god blanding fra alle provinser.

I løbet af udvælgelsesprocessen skal kadetterne igennem fysiske og mentale tests. Som en del af det, skal de gennemføre en forhindringsbane, der findes på anlægget. Men den er ikke i god stand. Derfor har en af de danske rådgivere startet et projekt, der skal ende med bygningen af fem nye forhindringer. Forhindringerne skal være med til at forbedre forholdene på skolen og skabe bedre forudsætninger for at måle og vedligeholde kadetternes fysiske form. Forhindringer bliver dansk inspireret og finansieret.På billederne ses de nuværende forhindringer, der ikke kan bruges. Foto: Resolute Support
Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak

Træningsbidraget har gennemført fjerde uddannelsesuge med 303 soldater fra 1. Bataljon fra Kommandobrigaden ved Border Guard Force.

Der er i denne uge gennemført enhedsuddannelse med fokus på ild og bevægelse på gruppe- og delingsniveau og Check Point-tjeneste. Soldaterne har ligeledes været på skydebanen med fokus på at samle deres skud i målet – altså at skyde mere præcist.

Der er modtaget et nyt hold på 30 specialister fra henholdsvis 7. og 9. brigade samt 3. og 4. Ingeniørbataljon fra Border Guard Force til specialist CIED DEFEAT/DETECT-kurset. Kurset uddanner specialister i at finde IED (vejsidebomber) og uskadeliggøre dem.

Det dansk ledede Building Partner Capacity ved Task Force Al Asad har den 27. august 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 8.646 irakiske soldater og politifolk.


Dansk instruktør instruerer en irakisk soldat i valg af ildstilling. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.


MINUSMA – Mali
Det udsendte danske C-130-bidrag til FN’s fredsbevarende - og stabilitets mission i MALI (MINUSMA) har den seneste uge fløjet 4 missioner.

Bidraget har transporteret i alt 493 personer i perioden 23. til 29. august.

Personalerotationen ved transportbidraget i Mali er gennemført og overdragelsen har ikke påvirket opgaveløsningen.Det danske detachement har i den forgangne uge haft besøg fra det svenske detachement, der skal overtage opgaven, når den danske mission slutter i november. Det svenske team fik svar på deres spørgsmål og et indblik i opgaveløsningen og de problematikker, der arbejdes med. Det er første skridt i klargøringen af overdragelsen. De næste måneder vil dialogen med det svenske team fortsætte, så der opnås de bedst mulige betingelser for overdragelse af opgaven.