[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve
Task Force 61 – Irak
De irakiske sikkerhedsstyrker gennemfører for nuværende en operation, som det danske specialoperationsbidrag TF-61 støtter i form af ”Advice, Assist and Accompany”, altså hvor de danske soldater følger med de irakiske og giver råd og vejledning under operationerne.

Om formiddagen torsdag den 21. september befandt de danske soldater sig i stilling et godt stykke bag de forreste enheder under operationen. Her iagttager de et køretøj – en såkaldt Vehicle Borne IED, der kommer med høj hastighed fra siden mod egne enheder. De danske styrker beskyder køretøjet på afstand, hvorefter de andre koalitionsenheder i nærheden gør det samme, og køretøjet eksploderer. Hændelsen medførte ingen rapporteringer om skader på koalitionsenheder eller partnerstyrker.

- Det er længe siden, Forsvarets udsendte landstyrker sidst anvendte magt under udsendelse i internationale operationer, og første gang Task Force 61 har gjort det. I dette tilfælde skete det i selvforsvar sammen med de irakiske sikkerhedsstyrker, siger oberst Jens Lønborg fra Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando.

Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget er i gang med et fire ugers træningsprogram for 2. Bataljon fra kommandobrigaden ved Border Guard Force, som ankom til træning den 10. september 2017.

Bataljonen har i denne uge gennemgået sikkerhedsgodkendelse og fået udleveret udrustning. Derudover er der blevet gennemført lektioner i Krigens Love og førstehjælp. Derudover er de blevet omskolet til gevær M/16.
Med udgangspunkt i den irakiske bataljonschefs ønske har træningsbidraget tilføjet og påbegyndt uddannelser indenfor 81 millimeter morter og C-IED (imødegåelse af vejsidebomber).

Den første uges træning har vist, at bataljonen er disciplineret og har et højt fagligt niveau.

Irakiske soldater træner afstandsbedømmelse i forbindelse med morteruddannelsen. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.

Som nævnt i sidste uges Mission Update kører der kurser for de 30 kursister fra henholdsvis 7. og 9. brigade samt 3. og 4. Ingeniørbataljon fra Border Guard Force i imødegåelse af vejsidebomber (C-IED). Kurserne blev afsluttet den 14. september. Kurserne (DEFEAT og DETECT) uddannede soldaterne i at finde vejsidebomber og uskadeliggøre dem. Alle 30 kursister bestod.

Det dansk ledede Building Partner Capacity (BPC) ved Task Force Lion har per den 18. september 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 8.725 irakiske soldater og politifolk.

MINUSMA – Mali
Det har været endnu en god uge for det danske C-130J-bidrag i Mali. Der er i den seneste uge blevet fløjet 4 missioner for FN.


Foto: C-130J bidraget

Ugens store højdepunkt har været den planlagte udskiftning af flyet. Udskiftningen sker fordi flyene skal gennemgå fastlagte store eftersyn. I weekenden modtog detachementet det ny fly hjemmefra, og det gamle blev fløjet hjem, efter det har opereret over Mali siden missionens start i maj.
Det nye fly er allerede godt i gang med at flyve missioner, og det skal være i Mali, til det samlede bidrag sendes hjem i midten af november.

Bidraget har transporteret i alt 394 personer og 4788 pund gods i perioden fra den 13. september til den 19. september.

Standing NATO Maritime Group 1 – På vej mod Middelhavet
Fregatten Niels Juel og støtteskibet Esbern Snare er fortsat indsat i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Flådestyrken er i gang med deployering mod Middelhavet, hvor de blandt andet skal deltage i øvelse Brilliant Mariner. Frankrig har ledelsen for denne øvelse, som skal samtræne deltagne enheder i forhold til NATO Responce Force 2018.

Grundet den tragiske ulykke på Kommando-støtteskibet ABSALON, hvor en marineoverkonstabel afgik ved døden, flagede hele NATO-styrken på halv stang i forbindelse med at styrken afholdte et minuts stilhed for den omkomne soldat. Endvidere modtog de danske bidrag kondolencer fra styrkens admiral der udtrykte sin dybeste medfølelse til de pårørende og kollegaerne.