[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando


Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak

Træningsbidraget er i gang med et fire ugers træningsprogram for 2. Bataljon fra kommandobrigaden ved Border Guard Force, som ankom til træning den 10. september 2017.

Bataljonen har i denne uge modtaget uddannelse i gruppe- og delingsmanøvrer herunder afsluttet taktisk sanitetstjeneste, bekæmpelse af vejsidebomber samt uddannelse på gevær M/16, inklusiv skydebanedage.
Med udgangspunkt i den irakiske bataljonschefs ønske gennemfører træningsbidraget også uddannelser i 81 millimeter morter, imødegåelse af vejsidebomber og RPG-7, som er et panserværnsvåben, og SPG-9, der er en rekylfri 73 millimeter kanon.

Det dansk ledede Building Partner Capacity ved Task Force Lion har per 1. oktober 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 8.725 irakiske soldater og politifolk.


Basic Infantry Training - uddannelse i gruppe- og delingsmanøvrer. (Foto: Presseofficer Søren Egebæk)

Resolute Support – Afghanistan

Mandag blev det i Udenrigspolitisk Nævn besluttet at øge det danske styrkebidrag til missionen med 55 soldater. Der er tale om en sikrings- og eskortedeling, som skal forstærke det nuværende styrkebidrag i arbejdet med at transportere, eskortere og sikre udsendte rådgivere og mentorer i Kabulområdet. Forstærkningen vil på afgørende måde styrke rådgivernes, mentorernes og samarbejdspartneres opgaveløsning. Den danske enhed bliver en del af Kabul Security Forces, som er under britisk ledelse.


Brigadegeneral Christian Arildsen mødtes i denne uge med generalmajor Sandar Mohammad Abul Fazil.

Tirsdag mødtes brigadegeneral Christian Arildsen med den afghanske generalmajor Sandar Mohammad Abul Fazil til en diskussion om at sammenlægge to forskellige instanser, der begge håndterer klager fra afghanske soldater. Ideen om at sammenlægge instanserne vil gøre processen mere strømlinet, da den på nuværende tidspunkt er forholdsvist kompliceret, samtidig med at de afghanske soldater ikke føler, at deres klager går igennem. Abul Fazil er positiv over for ideen og vil i samarbejde med rådgiverne arbejde sig hen imod et grundlag for en sammenlægning.


Ved samme begivenhed besøgte Simi Jan, journalist fra TV2, hovedkvarteret, hvor hun overværede dele af seancen. 


Det  danske flag i HKIA blevet skiftet ud. I Hamid Karzai International Airport  står en masse flagstænger med flag fra alle de nationer, der bidrager til koalitionen. Her var det blevet tid til at skifte Dannebrog ud med et helt friskt eksemplar.

 MINUSMA – Mali
Det danske C-130J-bidrag i Mali har i denne uge fløjet fire missioner for FN. Der er blevet fløjet både passagerer og gods rundt til de faste flyvepladser i operationsområdet.

Bidraget har for FN transporteret i alt 249 personer og 31154 pund gods i perioden 27. september til 3. oktober.

Udover at deltage i flyvningerne arbejder detachementets force protection-element løbende på at forbedre sikkerheden i den norske lejr med navnet Camp Bifrost. Dette både ved at opgradere de fysiske foranstaltninger, men også ved en løbende tilpasning af diverse procedurer.


Detachementet har i løbet af weekenden afviklet Telegrafregimentets Jubilæums- og Medaljemarch her i Mali med deltagelse af både danske og udenlandske soldater.

Standing NATO Maritime Group 1 – Middelhavet
Fregatten Niels Juel og kommando-støtteskibet Esbern Snare har sammen med den øvrige del af NATO’s stående styrker påbegyndt en større maritim NATO-øvelse i det vestlige Middelhav. Øvelsen hedder Brilliant Mariner og vil finde sted frem til medio oktober, hvor skibene vil træne samarbejdet som flådestyrke foruden almindelige maritime kampkompetencer som eksempelvis luftkrig og undervandskrig.