[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

FRONTEX - Joint Operation Triton - Italien
Det danske Challenger-bidrag til Operation Triton fortsætter opgaveløsningen som planlagt. Operationerne har indtil nu været præget af dårligt vejr i operationsområdet. Der er i den forløbne uge ikke observeret mistænkelige skibe i de områder, som det danske fly dækker. Der har dog været en del aktivitet syd for disse områder.

Challengeren er indsat i operationen frem til 9. februar.


Personel på den danske Challenger nærstuderer små skibe.

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget

Træningsbidraget gennemfører i denne uge uddannelse af to bataljoner fra det irakiske Border Guard Police. Det betyder, at de danske styrker er fuldt optagede af undervisningen.

Radarbidraget
Bidraget har stadig fokus på koordinering af luftrum i forbindelse med jord-til-jord og luft-til-jord-angreb i eget ansvarsområde. Generelt er der stadig stor fokus på operationerne omkring Mosul og klargøringen af fly til operationerne i dette område.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Torsdag d. 19. januar blev der gennemført kommandooverdragelse for chefen for DANCON ved Resolute Support i Kabul, idet brigadegeneral Torben Dixen Møller overdrog kommandoen til brigadegeneral Christian Arildsen. I forbindelse med overdragelsen tilkendegav en række samarbejdspartnere, at der var stor respekt for den flotte og professionelle indsats, som de forskellige, danske bidrag leverede i missionen.