[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak

Træningsbidraget har i denne uge trænet 2. Anbar bataljon, som er den enhed, der har ansvaret for sikkerheden ved det yderste hegn på Al Asad Air Base. Trænerne har i denne uge fokuseret på at uddanne soldaterne i felttjeneste og førstehjælp. Derudover er der blevet gennemført våbenud-dannelse på alle enhedens tunge våben. Uddannelsen er gennemført ved de vagttårne, hvor fær-dighederne skal anvendes.


En af de lettiske trænere, der er udsendt som en del af DANCON, underviser irakiske soldater fra 2. Anbar bataljon i adskillelse af irakiske våben. Lektionen bliver oversat af en af de danske sprogofficerer. Foto: Danske sprogofficerer.

De danske og øvrige trænere er i perioden blevet uddannet på tværs af enhedens kompetencer for at være klar til den bataljon på 300 mand, der møder til træning fra den 11. november.

Det dansk ledede Building Partner Capacity ved Task Force Lion har pr. den 28. oktober 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 9.068 irakiske soldater og politifolk.

Træning af 2. Anbar bataljon tælles først med ved afslutningen af OIR hold 6, da enheden vil modtage uddannelse gennem hele perioden.

Om træningsbidraget
Træningsbidraget indgår i et dansk-britisk Building Partner Capacity, som er ledet af en dansk oberstløjtnant. Træningsbidraget består af instruktører og trænere fra henholdsvis Storbritannien, Danmark, Estland, Letland og Litauen.

MINUSMA – Mali
C130-bidraget har denne uge løst en ny type opgave i Mali. Bidraget har med Hercules-flyet fløjet efterretningsmissioner for FN, også kaldet ISR-missioner (Intelligence, Surveillance and Recon-naissance).

Opgaven var at tage fotos af områder, som vurderes interessante for FN’s MINUSMA-styrke. Op-gaven blev løst ved, at en fotograf lå med kamera på rampen, som blev åbnet og lukket mellem rutens interessante områder.

Det er første gang nogensinde, at en dansk C-130J løser ISR missioner under internationale ope-rationer på denne måde.

Detachementet har fløjet i alt fire missioner for FN i ugens løb og har transporteret i alt 132 personer og 53.700 pund cargo i perioden. 


Soldater fra C-130-bidraget på foto-opgave for MINUSMA.