[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Danske soldater fra Task Force 61 har i forbindelse med en operation i den irakiske by Al Qaim observeret overgreb på en tilfangetagen ISIL-kriger. Task Force-61 (TF-61) er betegnelsen for de danske specialoperationssoldater fra Jægerkorpset, der træner og støtter den irakiske Ali Al-Furat-brigade, som er en sunni-millits. Overgrebet blev angiveligt begået af menige soldater fra den irakiske hær.

Hændelsen fandt sted på et tidspunkt, hvor TF-61 var en del af operationen og i gang med at rykke frem mod ISIL. Soldaterne fra taskforcen befandt sig i et område med højt trusselsniveau, hvor der stadig kunne være modstandere tæt på.

De danske soldater observerede, at en tilfangetagen ISIL-kriger blev ført gennem byen af en gruppe menige soldater fra den irakiske hær. Han blev i den forbindelse tildelt stenkast, skaller, stød og slag med gevær.
Det var ikke muligt for de danske soldater at standse overgrebene eller gribe ind af hensyn til operationen, deres egen og Ali Al-Furat-soldaternes sikkerhed.

Danske soldater har pligt til at handle og melde, hvis de får kendskab til eller mistanke om overtrædelser af krigens love og/eller grundlæggende menneskerettighederne. Derfor har TF-61 efterfølgende rapporteret hændelsen til deres foresatte i missionsområdet og til Værnsfælles Forsvarskommando i overensstemmelse med de gældende procedurer.
Det har ikke været muligt for TF-61 at identificere, hvilken specifik enhed de irakiske soldater tilhørte. Kun at de på uniformerne kunne konstatere, at de formentlig tilhører den irakiske hær. Værnsfælles Forsvarskommando har indledt en dialog med koalitionsledelsen med henblik på at undersøge sagen yderligere.

Fakta:
Jægerkorpset (JGK) opstiller Task Force – 61 (TF-61), der i øjeblikket er indsat i Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak.

TF-61 startede samarbejde med Ali Al Furat Brigaden i 2016 og har fortsat samarbejdet, uddannelsen og træning samt støtte under operationer frem til i dag.

Ali Al Furat Brigaden består af personer fra 27 forskellige Sunni stammer, der er samlet sig under en leder. Det er helt unikt, at 27 forskellige Sunni-stammer på den måde har forenet sig om en fælles sag og ladet én leder være ansvarlig for personer fra alle stammerne. Alle Sunni-stammerne er fra Anbar-provinsen og primært fra områderne langs med Eufrat-floden.
Personerne i Ali Al Furat Brigaden og stammerne er gået sammen for at kæmpe med den irakiske hær og den internationale koalition for at få generobret deres egne områder og få tilintetgjort ISIL.

Ali al Furat Brigaden er blevet trænet og uddannet af TF-61 i enheder kaldet kompagnier med op til 90 mand i hver. Hvert kompagni har modtaget træning i forhold til enkeltmandsfærdigheder som bl.a. skydning, førstehjælp, forhold over for Improvised Expolsive Devices (IED)(vejsidebomber og lurermineringer) etc.

Alle personer, der er uddannet og trænet, har modtaget undervisning i krigens love.

TF-61’ opgave er at rådgive, støtte, følge og gøre det muligt for Ali Al Furat Brigaden at opnå militær succes.

Når Ali Al Furat Brigaden gennemfører angreb og kæmper imod ISIL, så følger TF-61 med Ali Al Furat Brigadens enheder og støtter på bedst mulig måde for at Ali Al Furat Brigadens enheder skal opnå en militær succes.

Støtte til Ali Al Furat Brigadens enheder kan bl.a. ske i form af at TF-61 påkalder og leder ild fra artilleri, raketter, fly bomber eller kamphelikoptere til støtte for angreb, fastholdelse, sikring af områder, manøvrer eller anden opgaveløsning. Men det kan også ske ved almindelig rådgivning på kamppladsen i forhold til, hvordan Ali Al Furat Brigaden skal løse den ene eller anden opgave eller støtten kan ydes ved at TF-61 støtter Ali Al Furat Brigadens enheder med TF-61’ egne våben.