[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

FN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) – Mali
Det danske bidrag overleverede onsdag i denne uge kommandoen til det svenske C-130 bidrag, der nu overtager opgaven med at flyve transportflyvninger for FN. Hjemflyvning blev påbegyndt onsdag formiddag og flyet forventes at lande på Flyvestation Aalborg torsdag.

- Tilbagemeldingerne har været meget positive, og det er glade men trætte medarbejdere, der nu vender hjem til Danmark, siger Martin Birkedal, der er chef for internationale luftoperationer i Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando.

Siden flyet startede med at operere sidst i maj til nu, har det samlet fløjet i 313 timer for FN, medbragt næsten 7.000 passager og flyttet knap 200 tons gods.

Torsdag den 16. november meldte regeringen ud, at Danmark også fremadrettet forventes at være en del af det internationale samarbejde, der skiftes til at løfte transportopgaven for MINUSMA. Det forventes at et dansk C-130 skal udsendes igen fra slutningen af 2019 til midten af 2020.

Resolute Support – Afghanistan
Afghan National Army Officer Academy (ANAOA):
Der har været fokus på udvikling af instruktørerne og den kommende vurdering af kadetter. Skolen er i gang med at implementere en ny proces i løbet af de næste tre semestre for at se, om det giver en større spredning på kadetternes niveau.

ANAOA har for første gang indstillet en kvinde til et stipendiat på Royal Military Academy Sandhurst i England. En historisk beslutning som forhåbentligt bakkes op af det afghanske forsvarsministerium.
Mobile Force Protection Team (MFPT):

I forbindelse med at antallet af tyske soldater i Kabul forventes at blive forøget i foråret, har MFPT lavet undersøgende og forberedende arbejde over flere dage. Dette blev gennemført i den vestlige del af Kabul, hvor de tyske styrker forventes at tilgå.

Operation Inherent Resolve – Irak

Radarbidraget – Irak
Efter møde i Udenrigspolitisk Nævn den 14. november blev det meldt ud, at radarbidraget, der har været udsendt siden begyndelsen af 2016 bliver forlænget. Forsvaret skal dermed løse opgaven med at kontrollere luften over Irak indtil begyndelsen 2019.

Træningsbidraget – Irak 
Træningsbidraget har også i denne uge trænet 2. Anbar, som er den enhed, der har ansvaret for sikkerheden ved det yderste perimeterhegn på Al Asad Air Base. Trænerne har i denne uge fokuseret på at uddanne soldaterne i førstehjælp og våbenuddannelse på alle enhedens tunge våben. Uddannelsen er gennemført ved de vagttårne, hvor færdighederne skal anvendes.

Træningsbidraget har modtaget 300 soldater fra 4. Bataljon fra kommandobrigaden ved Border Guard Force. Bataljonen er indkvarteret og der er gennemført sikkerhedsgodkendelse.


Føreren for det danske træningsbidrag byder velkommen til den irakiske bataljon. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.

Den egentlige træning starter den 13. november. Den fire uger lange træningsperiode vil indeholde uddannelse i krigens love, førstehjælp, skydning, C-IED (forhold over for vejsidebomber) samt enhedsuddannelse på gruppe-, delings- og kompagniniveau. Derudover gennemføres specialistkurser på enhedens tunge våben (morter, RPG (russisk antitank raketstyr), SPG-9 (russisk rekylfri 73mm kanon), DShK (russisk tungt 12.7 mm maskingevær), samt C-IED DEFEAT/DETECT (finde og uskadeliggøre IED’er)).


Føreren for et af træningsbidragets træningsteams og en tolk koordinerer med en af bataljonens kompagnichefer. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.

Det dansk ledede Building Partner Capacity (BPC) ved Task Force Lion har pr. den 13. november 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 9.068 irakiske soldater og politifolk. Træning af 2. Anbar tælles først med ved afslutningen af OIR hold 6, da enheden vil modtage uddannelse gennem hele perioden.


Glade irakere glæder sig til at komme igang med træningen. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.