[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget - Irak
Søndag den 5. november blev der gennemført kommandooverdragelse mellem Hold 4 og Hold 5. Hold 5 skal køre missionen frem til august måned.

Radarbidraget – Irak og UAE.
Ved det danske radarbidrag til Operation Inherent Resolve har der været personelrotation, og det er nu Hold 6, der er på plads.

Bidraget har indtil nu haft kontrol med mere end 25.000 fly i løbet af hele indsættelsen.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Den seneste uge har stået i overdragelsens tegn. Størstedelen af Hold 5 har overdraget til Hold 6. I forbindelse med overdragelsen har vejret været den største udfordring. Sne og tåge har forsinket transporten fra Hamid Karzai International Airport til de øvrige lejre i Kabul. Mobile Force Protection Team overtog tirsdag den 7. februar opgaverne fra Hold 5, og allerede tirsdag aften kørte de af sted på opgave.


 MFPT hold 6 på vej ud på opgave

Army Institutional Advisory Team Hold 6 overtog kommandoen lørdag den 4. februar. Efterfølgende er tiden gået med møder med udenlandske samarbejdspartnere og indførsel i opgaverne.

Det Danske Element (DANELM) fik overdraget kommandoen fredag den 3. februar og stod for modtagelsen af den største del af det nye danske styrkebidrag.Generelt om Resolute Support Mission:
I Afghanistan fortsætter det danske militære bidrag sin opgaveløsning omkring Kabul. De danske bidrag er placeret i Kabul på fire geografiske adskilte installationer:

Camp Qargha, New Kabul Compound, Resolute supports Hovedkvarter og Hamid Karzai International Airport.

I Camp Qargah fortsætter de danske mentorer i samarbejde med Storbritannien, Australien og New Zealand, med at uddanne officerer på den afghanske officersskole. Det er en uddannelse, der nyder stor anerkendelse og som til dato har uddannet cirka 3000 afghanske officerer. Det danske bidrag består af 10 mentorer og sprogofficerer.


Afghanske kadetter på 1. semester på skydebanen.

I New Kabul Compound bor et dansk mentor-bidrag, den danske force protection-deling og to stabsofficerer. Det danske mentorbidrag støtter opbygningen af de militære institutioner i Kabul. Dette bidrag støttes af en infanterideling fra Garderhusarregimentet, der udgør det danske mobile force protection team. De står for transporten og sikkerheden, når rådgivere/mentorer tager til møde med deres afghanske samarbejdspartnere i Kabul by. De to stabsofficerer sidder i en britisk stab, der håndterer sikkerheden i Kabul.

Det danske bidrag til Resolute Supports hovedkvarter blev i november 2016 forøget med tre medarbejdere til i alt 15, hvoraf Hjemmeværnet støtter med fire medarbejdere. Det er samtidig her, den danske brigadegeneral har sin daglige tjeneste som chef for anti-korruptionsafdelingen.

På Hamid Karzai International Airport stiller Danmark med 10 Militærpoliti-medarbejdere, der udgør militærpolitimyndigheden i en lejr med cirka 4000 indbyggere. Desuden stiller Danmark et nationalt støtteelement, der støtter alle danskere i Kabul.


M-ATV under omskoling til kørere fra hold 6

Flyvevåbnets bidrag til missionen består af fem medarbejdere. To hundeførere, en guardian angel (en sikkerhedssoldat) og to mentorer til det afghanske flyvevåben.

Det danske bidrag består af cirka 100 medarbejdere.

FRONTEX – Joint Operation Triton – Italien
Missionen for det danske challengerbidrag til Operation Triton er ved at være slut. I disse dage flyves de sidste missioner. Fredag den 3. februar havde bidraget endnu en bemærkelsesværdig indsættelse, da de støttede med at standse endnu en narkotika-transport. Du kan læse mere om denne mission på www.forsvaret.dk eller på Flyvevåbnets side på Facebook.

Der er ikke noget nyt fra de øvrige danske internationale missioner.