[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Fra 1. maj 2018 bliver alle militært ansatte og særligt udpegede civile i Forsvaret omfattet af et nyt fysisk basiskrav. Det nye basiskrav består af en udholdenhedstest, der som udgangspunkt er en løbetest og fire styrkeøvelser – Split Squat, Dips på Bænk, Træk til Bryst og Burpees. I hver øvelse skal der laves et bestemt antal sæt og gentagelser, og der vil i lighed med tidligere være to alternative udholdenhedstest; en cykel watt maks test eller en ro-ergometertest..Det nye basiskrav er blevet til efter et omfattende udviklingsarbejde, der har omfattet evalueringer af det eksisterende basiskrav, studier af nyere videnskabelig litteratur, omfattende afprøvninger af øvelser og niveauer og et stort landsdækkende troppeforsøg med næsten 600 deltagere svarende til kønsfordelingen i Forsvaret, alle aldersgrupper, personalegrupper og værn i Forsvaret.

Arbejdsgruppen har det nye basiskrav har brugt mange ressourcer på at fastlægge niveauerne i de enkelte øvelser. Man skal ikke kunne bestå, hvis man er i virkelig dårlig form. Men basiskravet må omvendt heller ikke forudsætte, at alle skal være på fysisk niveau med den veltrænede infanterist.

-De, der træner jævnligt og varieret, vil kunne bestå basiskravet uden problemer og uden at træne specifikt til basiskravet. Men der vil være nogen for hvem, det kræver træning at kunne bestå basiskravet. Vi forventer, at det primært vil være løbedelen eller de to alternative udholdenhedstests, som kræver, at der skal trænes. Øvelserne i styrkedelen vil de fleste kunne bestå med et minimum af indsats, men der vil være nogen, der vil have behov for at træne, forklarer Henriette Albinus Hasselstrøm. Hun er cand.scient. og Ph.d. i idrætsfysiologi, ansat ved Center for Militær Fysisk Træning ved Forsvarets Sundhedstjeneste og formand for den arbejdsgruppe, der har udarbejdet det nye basiskrav.

Se og hør mere om øvelserne i det nye basiskrav i videoen.