[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

- Det er en historisk dag for Hæren. Ildstøtten er tilbage, og vi har fået et hårdtslående bidrag til Hærens kampkraft, siger chefen for Hærstaben generalmajor Hans-Christian Mathiesen.

Kommentaren kommer efter, at partierne bag forsvarsforliget tirsdag den 14. marts besluttede, hvilken type artilleri og hvilket mortérsystem, der skal indkøbes til det danske forsvar i de kommende år.

Ikke kun ild
Ved samme lejlighed blev det også besluttet hvilken type lastvogne, der skal indkøbes til den logistiske støtte til Hæren i de kommende år.
- Vi skal ikke kun sige tillykke til ildfolket. Med de nye lastvogne er reaktionsevnen og den taktiske logistik sikret, og vi kan understøtte kampkraften med en stabil og moderne logistisk kapacitet, siger Hans-Christian Mathiesen.

Valget
Forligspartierne har besluttet følgende:

Artilleri
Købet består i første omgang af 15 nye artilleripjecer – med mulighed for at indkøbe yderligere 6 pjecer. Det nye artillerisystem afløser M109 haubits, som blev introduceret i Forsvaret i 1965.
Partierne bag forsvarsforliget har besluttet, at godkende FMI’s indstilling om typevalg af artilleri og dermed indstillet CAESAR 8x8 fra franske Nexter Systems som Forsvarets kommende artilleri.Tung morter
Anskaffelsen omfatter 15 stk. 120 mm mortersystemer af typen Cardom 10 fra østrigske ESLAIT – med mulighed for indkøb af yderligere 6 systemer til en kontraktpris på 107 mio. kr. Mortersystemerne skal indbygges  i Forsvarets kommende pansrede mandskabsvogn Piranha 5. Dertil kommer skydeledelsesmodul, reservedelspakke, dokumentation, uddannelse, ammunitionsreoler til minimum 40 granater og teknisk støtte til Piranha 5 leverandøren.Lastvogne
Anskaffelsen omfatter 400-500 taktiske (militære) lastvogne og 300-400 civile lastvogne. Leverandøren er Scania Danmark A/S, og leveringen af de civile last- og tankvogne forventes at begynde i 2017, mens de militære lastvogne forventes leveret medio 2019.Læs mere på Forsvarsministeriets hjemmeside.

Læs mere på Forsvarsministeriets hjemmeside.