[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando


OPDATERING 30. MARTS 2017 (i kursiv):
Det ukrainske fly af typen IL-76 Ilushin er atter på vingerne, og transporten af brændstof til Station Nord er således i gang igen. Det ukrainske fly blev meldt klar af ukrainerne tidligere på ugen efter kontrol og testflyvning.

Normalt foregår transporten af brændstof til Station Nord ved at flyene i lastrummet transporterer stålbeholdere med ekstra brændstof. Forsvarets Havarikommission undersøger dog stadig disse beholdere. Derfor foregår transporten nu ved, at det ukrainske flys egen brændstoftank fyldes helt op. Det brændstof, der ikke skal bruges til selve flyvningen til og fra Station Nord, afleveres på Station Nord. Station Nord skal som minimum bruge 650.000 liter brændstof for at komme gennem vinteren, og nu hvor brændstoftransporten atter er i gang forventes det, at dette mål når at blive indfriet.


Det ukrainske og det danske flyvevåben har de seneste ni år arbejdet sammen om at løse Operation Northern Falcon. Det er den mission, der sørger for, at soldater og forskere på Station Nord har olie til at producere strøm og varme i det ugæstfrie klima i det nordlige Grønland. Operation er i gang i disse dage, men lige nu står både det ukrainske og det danske transportfly stille på jorden, efter der er gået hul i en af de olietanke, der bliver brugt til at fragte brændstoffet til Station Nord ombord på det ukrainske fly.

Lækagen skete, da flyet mandag eftermiddag stod på Thule Air Base og var ved at blive lastet. Brændstofbeholderen sprang læk, og ca. 6 m3 olie løb ud af flyet. Det amerikanske miljøberedskab på Thule Air Base tog hurtigt affære, og lækagen er under kontrol. Det forventes ikke, at lækagen får miljømæssige konsekvenser.

Årsagen til lækagen er endnu ukendt, og derfor flyves der ikke med de pågældende tanke, indtil det er klarlagt, om der er tale om en generel fejl på systemet, der bliver brugt til at fragte olien til Station Nord. Omfanget af skader på det ukrainske transportfly, efter olien løb ud i lastrummet, er endnu også ukendt. Det betyder, at oliefragten bliver forsinket. Det forventes dog ikke at komme til at give problemer for medarbejderne på stationen.

For at sikre, at årsagen til lækagen bliver fundet og klarlagt, bliver Forsvarets Havarikommission nu nedsat og fløjet til Grønland. Her skal de undersøge hændelsen. Mens deres arbejde pågår, kan Forsvaret ikke give flere detaljer om hændelsen.