[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Skjoldan, Værnsfælles Forsvarskommando

- Jeg har glædet mig til denne konference, sagde chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, i sit åbningsindlæg onsdag den 8. marts.
Samlingen af repræsentanter fra flåderne i østersøområdet hedder Baltic Commanders Conference. Gruppen deler informationer af fælles interesse og styrker det maritime samarbejde i regionen - blandt andet koordination af øvelser på tværs af landegrænserne. Konferencen blev i år afholdt i København. Ved konferencen deltog delegationer fra Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og Danmark. Formålet med samarbejdet er at udveksle viden og styrke sammenholdet mellem landenes flåder. Det er tredje gang, gruppen har været samlet.Gæsteoplæg
I løbet af onsdagen hørte de deltagende flere oplæg fra eksterne gæster. Den første var tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, der forklarede sit syn på situationen omkring Baltikum og det østlige Europa.
Derefter fulgte en række oplægsholdere, der blandt andet fokuserede på maritim hybrid krigsførelse. Hybrid krigsførelse er en fællesbetegnelse for konflikter, der indeholder elementer af cyberkrig, misinformation, propaganda, brug af specialoperationsstyrker og konventionelle styrker. Denne type krigsførelse vinder mere og mere frem, og det er noget alle nationerne har brug for at forberede sig på. Det faktum gør, ifølge chefen for det danske søværn, at dette forum er mere aktuelt end nogensinde.
- Den generelle sikkerhedssituation i vores region har ikke ændret sig til det bedre. De fleste af vores NATO-partnere har besluttet at øge forsvarsbudgetterne, og vi har alle styrket vores tilstedeværelse i de baltiske lande. Behovet for at signalere sammenhold er større end nogensinde, sagde Frank Trojahn.

Mere end en konference
Under Baltic Commanders Conference er der oprettet en række arbejdsgrupper, som mellem møderne blandt andet har til opgave at arbejde med yderligere styrket samarbejde. Arbejdsgrupperne arbejder med temaer som styrket informationsdeling og sikkerhed til søs, udvikling af doktriner til krigsførelse på søen, ledelse og uddannelse, styrkelse af operationer, udvikling og gensidig støtte. Den sidste arbejdsgruppe er dansk-ledet og arbejder med samtræning og fælles øvelser.Flere af disse arbejdsgruppers arbejde har allerede båret frugt. Senest blev der i 2016 under mødet i Tyskland underskrevet en aftale mellem Tyskland og Danmark, der blandt andet sikrer dansk adgang til den tyske havariskole i Neustadt. Her har flere af de store danske enheder allerede forberedt deres deltagelse i det britiske kursus Flag Officer Sea Training, og i løbet af de næste år er det planlagt, at yderligere en række enheder skal besøge skolen. Senest har både støtteskibet Esbern Snare og fregatten Niels Juel gennemgået træningen. Inspektionsskibet Vædderen, som til daglig sejler på Nordatlanten, skal efter planen igennem havariskolen i 2018.

Til dette møde underskrev Tyskland og Danmark en aftale, der giver den tyske flåde adgang til MULTEX-banen ud for Sjællands Odde, hvor man kan træne enheder i forsvar mod trusler fra flere dimensioner samtidig.
Næste gang flådecheferne mødes i dette regi bliver i Litauen i foråret i 2018.