[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Arktisk Kommando

En tidlig torsdag juni-morgen lød et MIKE DELTA (øvelsessprog for mayday) fra radioen på inspektionsskibet TRITON. Nødkaldet kom fra den lokale færøske færge TEISTIN, som meddelte, at der var udbrudt en brand i færgens værksted. Det færøske Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) svarede øjeblikkeligt på opkaldet og valgte kort tid efter at give opgaven som On Scene Coordinator til TRITON, der pt. patruljerer i de indre færøske farvande.

TRITON satte straks kurs mod TEISTINs position. Undervejs lagde skibschefen og indsatslederen på TRITON en plan for, hvordan de ville gribe indsatsen an. De indløbne meldinger lød på, at der fortsat var brand om bord på TEISTIN, at færgens eget brandberedskab ikke havde situationen under kontrol, at to røgdykkere var forsvundet i branden i værkstedet, og at der var passagerer med mindre skader og røgskader.

To gummibåde med bl.a. TRITONS indsatshold og brandslukningsudstyr på vej til færgen TEISTIN.

Fik hurtigt styr på situationen
Da TRITON ankom til TEISTIN var begge TRITONs gummibåde fyldt til randen med brandsluknings- og førstehjælpsudstyr, som skulle om bord på TEISTIN. Det samme skulle TRITONs indsatsleder, røgdykkere, hjælpere samt skibets læge.

TEISTIN er 45 meter langt og med et stor friborde. For at få TRITONs personale om bord på færgen blev det derfor besluttet at anvende færgens redningsbåd som elevator.


For at komme om bord på TEISTIN blev færgens redningsbåd anvendt som elevator.

Indsatsholdet fik hurtigt kontrol over branden, fundet de to røgdykkere fra færgen samt styr på de 19 passagerer.


Et par af færegens passagerer er her i gang med at blive tilset.

Risiko for eksplosion
En passager gik til bekendelse og indrømmede, at hendes lastbil var fyldt med kunstgødning, brændstof og en gasflaske. En melding, som betød eksplosionsfare på færgens vogndæk, hvilket straks fik TRITON til at iværksætte en evakueringsrulle, hvor alle passagererne skulle transporteres over til TRITON.

Ud af de 19 passagerer var det kun 14, som var lettere forvirrede og bange. De fik ophold i TRITONs cafeteria, hvor de fik psykisk førstehjælp, sandwich og kaffe. Fire passagerer havde fået lettere skader og fik behandling af TRITONs førstehjælps-team. Behandlingen foregik i TRITONs hangar, der var blevet omdannet til et primitivt hospital. Den sidste passager havde sværere skader og fik som følge heraf intensiv behandling af TRITONs læge og sanitetspersonel i skibets klinik.

Herefter blev øvelsen afblæst.


Hangaren på inspektionsskibet TRITON omdannet til primitiv hospital for de passagerer, som var kommet lettere til skade.

En givtig øvelse
Søværnets skibe, som sejler i Nordatlanten holder ofte interne øvelser, hvor de bl.a. træner i at slukke brand om bord og behandle tilskadekomne. Men øvelser som denne med eksterne samarbejdspartnere giver en ekstra dimension, da indsatsholdet ikke på forhånd er kendt med skibets indretning.

Fra besætningen på TRITON skal der lyde en stor tak til færgeselskabet Strandfaraskip Landsins, som havde taget en af deres færger ud af drift for at deltage i øvelsen og som også havde sørget for 19 figuranter, der med stor iver deltog i øvelsen.