[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Steffen Fog, VFK. Foto: Hvidbjørnen

Ved en ceremoni ombord på inspektionsskibet Hvidbjørnen blev den første MH-60R Seahawk helikopter i dag indsat på skibet. Dermed er den første Seahawk-helikopter nu operativ i Nordatlanten og vil fra nu af deltage i Forsvarets opgaveløsning i farvandene omkring Færøerne og Grønland.

”Det er en fantastisk dag. Seahawk-helikopteren er en utrolig brugbar kapacitet. Det er en af de mest moderne maritime helikoptere, der findes, så den er jeg meget glad for at modtage her ombord,” siger skibschefen på inspektionsskibet Hvidbjørnen, kommandørkaptajn Niels Markussen.

Seahawk’en skal afløse Lynx-helikopteren, og 1:1 overtage hele det opgavekompleks, som forgængeren har løst godt siden 1980. Det betyder især tilstedeværelse ombord på de danske inspektionsskibe i Nordatlanten.


Chefen for Arktisk Kommando generalmajor Kim Jesper Jørgensen overdrager den første Seahawk til chefen for Hvidbjørnen, kommandørkajtajn Niels Markussen.

Stærkere helikopter
Seahawken er en stærkere og mere robust helikopter end forgængeren, og ikke uvæsentligt har den en meget stor udholdenhed. Det er af afgørende betydning i et område, hvor afstandene altid er store.

Seahawk’en kommer under tjeneste ved Færøerne og Grønland til at høre hjemme ombord på et af de fire inspektionsskibe af Thetis-klassen, som har hangar ombord. Her kan helikopteren stå tørt og varmt i et ellers til tider barsk, koldt og vådt klima.Men også inspektionsfartøjerne i Knud Rasmussen-klassen har helikopterdæk, hvor Seahawk-helikopteren kan lande og få brændstof fyldt på. Med indsættelsen af det tredje skib i denne klasse, Lauge Koch, i starten af denne uge, har man nu en lang række skibe i Nordatlanten, som helikopteren kan lande på. Knud Rasmussen-klassen har ganske vist ikke hangar, men helikopterdækket er alligevel meget nyttigt. Det gør nemlig, at skibene i klassen kan bruges som helikopterens trædesten under fx søredning. Med en fremskudt trædesten kan helikopterens rækkevidde udvides betydeligt, og kostbar tid kan spares for de mennesker, som skal bruge hjælp på havet. Her er det altid vigtigt, at hjælpen når frem i tide.


Bedre sensorer
En andet stort fremskridt er helikopterens meget større sensorpakke.
”Med helikopterens meget bedre radar kan vi dække et meget større område og detektere mål meget længere fra skibet end hidtil. Vores opgaver i farvandene omkring Færøerne og Grønland betyder, at det er meget nyttigt både for skibet og andre enheder i Forsvaret, at vi har et stort og bredt billede af, hvad der foregår. Det kan helikopteren i høj grad hjælpe os med,” siger skibschef på inspektionsskibet Hvidbjørnen, kommandørkaptajn Niels Markussen.Indkøbet af i alt ni Seahawk, blev besluttet af Folketinget i 2012 og de første helikoptere landede i Danmark i maj 2016, mens de sidste bliver leveret i 2018.

Lynx’en udfases officielt og gennemfører en sidste flyvning ved et arrangement på Helicopter Wing Karup den 15. december.