[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Emma Kirketerp / Værnsfælles Forsvarskommando

Soldater fra 1. Brigade og 2. Brigade har gennemgået to ugers uddannelse, så de nu er klar til at støtte politiet til bevogtnings- og transportopgaver i henholdsvis Storkøbenhavn og ved den tyske grænse. Uddannelsen er gennemført af instruktører fra Politiskolen, som har undervist soldaterne i blandt andet jura, magtanvendelse og skydning.


Soldaterne indsættes som særlig hjælp til politiet.

Især undervisningen i jura, herunder politiloven og straffeloven, er ny for soldaterne, som er uddannet i krigens love. Men derudover bygger politiets undervisning oven på værktøjer, som soldaterne i forvejen har, og uddannelsen handler i høj grad om at omstille disse værktøjer til en ny slags opgave.

- Som sådan er det ikke værktøjer, soldaterne mangler, men værktøjer, der skal omstilles til en ny hverdag, hvor der er en højere grad af fokus på proportionalitet og ikke mindst professionsetik, altså hvordan politiet arbejder med magtanvendelse, siger Søren Bondgaard fra Politiskolen.

- Vi kan give dem en forståelse for vigtigheden af professionsetik og proportionalitetsprincippet, altså det her med kun at anvende den magt, der er nødvendig og forsvarlig for den opgave, de er der for at løse, forklarer han.

Ændring af tankegang
I løbet af uddannelsesforløbet har soldaterne fået en forståelse for, hvad det vil sige at løse en politimæssig opgave. Og ifølge premierløjtnant Stefan kræver det, at soldaterne omstiller deres tankegang, da opgaverne omkring støtten til politiet er væsentligt anderledes fra dem, de er vant til at udføre.


Instruktører fra politiet står for uddannelsen af de soldater, der støtter politiet til bevogtnings- og transportopgaver i henholdsvis Storkøbenhavn og ved den tyske grænse.

- Den største forskel mellem soldatens mindset og politibetjentens mindset er helt klart det sted, vi opererer. Vi plejer at operere i meget komplekse områder med komplekse opgaver med mange forskellige trusselsbilleder. Politiets mindset er lidt mere afdæmpet, da de opererer i et mindre komplekst område, og opgaverne er mindre komplekse, siger premierløjtnant Stefan, der er delingsfører for en af de delinger fra 1. Brigade, der støtter politiet til bevogtnings- og transportopgaver ved den tyske grænse.

Det er ikke kun soldaternes tankegang, der skal omstilles. For når soldaterne indsættes som støtte til politiet følger også nogle andre magtbeføjelser med, end dem de opererer efter i internationale missioner.

- Politiet har nogle andre tilgangsmetoder til, hvordan de vil beherske en særlig situation, her også med farlige gerningsmænd, og hvordan de eskalerer situationen langsomt. Det er cirka det samme, vi lærer i Forsvaret, men deres eskalationsstige er noget større og bredere, fordi de har nogle andre magtmidler, de kan bruge, forklarer Stefan.

Soldater får supplerende skydeuddannelse.


FAKTA: Forsvaret udvider støtten til politiet
Forsvaret støtter allerede politiet, når det er brug for det. Den 8. september 2017 besluttede regeringen, at Forsvaret og Hjemmeværnet midlertidigt skal støtte politiet med bevogtnings- og grænsekontrolsopgaver for at frigive politibetjente. 

Forsvarets udvidede støtte til politiet omfatter både almindelig og særlig hjælp.

Almindelig hjælp:
- Hjemmeværnet øger sit eksisterende bidrag til grænsekontrollen ved den tyske grænse med cirka 20 soldater til samlet set cirka 145 soldater.
- 11 personer fra Forsvaret bistår i fjerde kvartal af 2017 med at løse politiets opgaver (bl.a. fingeraftryk) i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Frontex.

Særlig hjælp:
- Forsvaret opstiller en bevogtnings- og transportenhed på cirka 75 soldater ved den tyske grænse, der kan bevogte frihedsberøvede og asylansøgere, herunder transportere disse til fremstilling, Røde Kors-centre, eller andre relevante transportopgaver. Desuden skal soldaterne understøtte politiets kontrol af indrejsehjemmel mv. i forbindelse med togpassagerer. Frihedsberøvelse gennemføres af politiet, som også har den opgavemæssige ledelse på stedet.

- Forsvaret støtter politiet med cirka 75 soldater til bevogtningsopgaver af en række objekter i Storkøbenhavn. Der vil være en polititjenestemand til stede vil alle objekterne, og politiet har den opgavemæssige ledelse på stederne.
Se video fra træningen: