[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Oberst Lennie Fredskov Hansen følger HMD Dronningen under inspektion af paraden på Kastellet. De 150 frivillige kom fra de 6 distrikter på Sjælland samt fra Det Bornholmske Hjemmeværn.

Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando
Fotos: Sundsdal/Hjemmeværnet

Oprettelsen af de to landsdelsregioner Øst og Vest blev gennemført 1.januar, men blev formelt markeret 2.maj med to nye faner.  Hendes majestæt dronningen slog først søm i fanen til Landsdelsregion Vest og fløj derefter fra Skive til hovedstaden, hvor Kastellet var rammen om faneoverdragelsen til Landsdelsregion Øst.


Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, slår andet søm i fanen. Tredje søm blev hamret i af Hjemmeværnets chef, generalmajor Finn Winkler.

Ved begge parader var Forsvarets top repræsenteret. I Skive slog viceforsvarschef generalløjtnant Per Ludvigsen søm i fanen, mens general Bjørn Bisserup svingede hammeren på Kastellet. I talen forud pointerede forsvarschefen at Hjemmeværnet udover at være en støtte til civilsamfundet, også i særdeleshed vil være en støtte til Forsvaret.

Chefen for Landsdelsregion Øst, oberst Lennie Fredeskov Hansen, nikker til forsvarschefens ord.

- Vi vil styrke den militære identitet, for vi er jo alle soldater. Vi skal i høj grad fokusere på støtten til Forsvaret.

Lige nu deltager Hjemmeværnet med personel til træningsmissionen i Irak hold 5, OIR Hold 6 får også støtte til august. Og midt på måneden drager 12 soldater med Flyvevåbnet på FN Mission til Mali. I et halvt år skal to gange 12 hjemmeværnssoldater udgøre bevogtningsdelingen i hovedstaden Bamako, og der har ikke været problemer med at få frivillige til opgaven. Da missionen blev kendt, søgte 200 om at deltage.

Også når det gælder logistik og personel knytter Hjemmeværnet sig tættere til Forsvaret. De 18 distrikter som nu bliver til 13 skal ikke længere drive deres egne depoter. Fremover skal våben, ammunition og udstyr udleveres hos FDD, Forsvarets Depot og Distribution.

Støtten til Forsvaret til trods fortsætter Hjemmeværnets omfattende hjælp til Politiet. Og de frivilliges engagement i forbindelse med støtten til forsvaret og samfundet glæder obersten på Kastellet.

- Jeg er imponeret over det engagement. De stiller virkelig op og bruger masser af timer på den frivillige indsats, slutter Lennie Fredskov Hansen.