[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Sundhedstjeneste

Det er i en festdag i Forsvarets Sundhedstjeneste. Alle var til kommandooverdragelse i Aarhus. Forsvarschefen aftrådte generallæge Søren Worm-Petersen til pensionering og overdrog kommandoen over Forsvarets Sundhedstjeneste til efterfølgeren Sten Hulgaard, der samtidig forlod stillingen som vicegenerallæge og chef for Rådgivningsdivisionen. Efter paraden, som blev gennemført i silende regn, var der reception for alle ansatte og indbudte gæster.


Tiltrædende og afgående chef i baggrunden og stabschefen i forgrunden.

Se video fra den regnvåde parade på Forsvarets Sundhedstjenestes facebook.