[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando

Samme dag som beslutningsforslaget om at sende 200 danske soldater til NATOs fremskudte repræsentation i Estland blev fremsat i Folketinget, underskrev Claus Hjort Frederiksen en erklæring sammen med kollegaer fra Estland, Frankrig og Storbrittanien. Ceremonien, der også omfattede en formel flaghejsning, taler og parade, markerede etableringen af enhanced Forward Presence (eFP) i den estiske by Tapa.


De to danske kaptajner, Hans og Jacob, er sammen med en dansk major de første stabsofficerer ved eFP i Tapa.

Hvad der før var en sovjetisk base er på rekordtid blevet en moderne og nyindrettet international base. Frem til nytår vil den britiskledede eFP på omkring 1.000 mand bestå af estere, britter og franskmænd. Hvis Folketinget vedtager en dansk deltagelse, vil 200 danske soldater ved årsskiftet deployere til Estland og afløse Frankrig.


Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen talte om det varme forhold til de estiske værter.
 
Estland og de to andre baltiske lande har en stor plads i danskernes hjerter, som forsvarsministeren udtrykte det, og etableringen af styrken har da også stor betydning i Baltikum. Ifølge Danmarks repræsentant i NATO, generalløjtnant Michael Lollesgaard mærker esterne på en helt anden og konkret måde det ændrede trusselsbillede.

Se flere billeder fra oprettelsen af eFP her.

Se reportage fra ceremonien i Tapa her: