[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

- Der har været meget stor interesse fra medierne om, hvornår vi forventer, at i særdeleshed ubåden Dmitry Donskoy passerer gennem Storebælt, siger oberst Søren Wilhelm Andersen, der er chef for nationale operationer i Værnsfælles Forsvarskommando.

Forsvaret er via den russiske ambassade i København blevet varslet om, at i alt fire russiske skibe, Dmitry Donskoy, Piotr Velikiy og to slæbebåde, sejler gennem dansk farvand den 21. juli på deres vej til Østersøen, hvor det forventes, de skal deltage i festligholdelsen Flådens Dag 30. juli.

Business as usual
Der er ikke noget usædvanligt i, at russiske flådefartøjer passerer gennem Storebælt. Det sker med jævne mellemrum ganske udramatisk efter internationale regler for uskadelig passage.

Reglerne foreskriver blandt andet, at ubåde skal sejle i overfladen, og at alle skibe skal holde sig til de internationale stræder, i dette tilfælde de faste sejlrender igennem bælterne. Derudover skal de fremmede magters skibe sejle direkte igennem uden at gøre ophold.

- Vi gør som regel det, at vi sender et af vores patruljefartøjer ud for at hilse på de fremmede fartøjer, så de er klar over, at vi ved, at de er her. Det er en del af vores faste suverænitets-håndhævelse. Og det vil vi også gøre denne gang, siger Søren Wilhelm Andersen.

Atomdrevne skibe
 De to flådefartøjer Dmitry Donskoy og Piotr Velikiy er atomdrevne og kendte for at være nogle af den russiske flådes største skibe.

- Som med alle andre fartøjer holder vi øje med, hvordan de bevæger sig. Men russerne er dygtige søfolk, og så længe de overholder reglerne og ikke umiddelbart udgør nogen fare for nogen, så hverken kan eller skal vi gøre noget under deres uskadelige passage igennem dansk farvand, siger Søren Wilhelm Andersen.

Han opfordrer samtidig civil skibstrafik til at holde behørig afstand til de store skibe under deres gennemsejling.