[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Under overskriften ’Et stærkt værn om Danmark ’ præsenterede regeringen i dag sit udspil til et nyt forsvarsforlig for perioden 2018 til 2023.
Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, udtaler i forbindelse med udspillet:

- Det er et godt udspil. Regeringens udspil ender i 2023 med, at Forsvarets årlige bevilling er styrket med 4,8 mia. kr. En stigning på mere end 20 % i forhold til i dag. Ud fra en militærfaglig vurdering er udspillet et godt svar på det NATO efterspørger og de sikkerhedspolitiske udfordringer Danmark står over for.

- For den sikkerhedspolitiske situation har ændret sig. Her tænker jeg på et udfordrende og selvhævdende Rusland, international terrorisme og migration, der også påvirker sikkerhedssituationen i Danmark. Da hjørnestenen i Forsvaret er at værne om danskernes sikkerhed, giver det mening, at Forsvaret geares til at håndtere de nye sikkerhedspolitiske udfordringer.

- Med hensyn til resultatet af budgetanalyserne vil jeg igen understrege, at der ikke er planer om at lukke kaserner. Det vil givetvis blive nødvendigt at nedlægge stillinger, men der er lagt op til, at der samlet set bliver flere ansatte i Forsvaret, og at mængden af flytninger vil være begrænset.

- I kommende tid vil forligspartierne på baggrund af regeringens oplæg forhandle en endelig aftale. Det er derfor for tidligt at kommentere detaljeret på de enkelte elementer, da der er tale om et forhandlingsoplæg, som i sagens natur kan ændre sig.

Læs udspil til nyt forsvarsforlig