[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Inspektionsskibet Vædderen skal støtte det Grønlandske selvstyre med at indsamle personlige genstande fra huse i de to bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit, der ligger i det område, der den 16. juni blev ramt af en tsunami.


Ødelagte bygninger i de to bygder vil kunne udgøre en fare for personer. Derfor skal de rives ved. Foto: Steffen Fog

Risikoen for nye fjeldskred, som vil kunne udløse flodbølger vurderes at være så høj, at befolkningen fra de to bygder hverken kan få lov at komme tilbage til bygderne eller til selv at hente deres ejendele, inklusive både og fangstredskaber, som er vigtige for, at de evakuerede beboere kan komme videre med deres liv et nyt sted. Opgaven omfatter også støtte til at fjerne miljøfarligt materiale og delvist sammenstyrtede bygninger i de ødelagte bygder og hjælp til at fjerne drivende gods og bygningsdele i havet, som vil kunne udgøre en fare for skibe i området.


Risikoen for nye skred fra det ustabile fjeld vurderes som meget høj. Foto. Palle Lauridse, Luftgruppe Vest.

Ud over Vædderen og dens besætning skal opgaven løses af personel fra det lokale beredskab i Qaasuitsup Kommunia, politiet og tre mand fra Beredskabsstyrelsen, samt et Challengerfly fra Luftgruppe Vest. Personellet fra Beredskabsstyrelsen indgår i den Arktiske Beredskabsstyrke og det er første gang, at dele af styrken indsættes til en opgave i Grønland.

Under selve operationen skal besætningen fra Vædderens besætning hjælpe med at indsamle personlige genstande i bygderne og med at indsamle genstand i havet. Samtidig skal Vædderen sørge for at overvåge det usikre fjeld for at kunne varsle mandskabet på land, så de kan bringe sig i sikkerhed, hvis der sker nye fjeldskred. De tre mand Beredskabsstyrelsen skal særligt yde faglig støtte vedrørende miljøoprydning og sikkerhedsvurderinger af bygninger.

Opgaven omfatter gennemgang af i alt omkring 80 huse i de to bygder, der i tilfælde af nye fjeldskred vil kunne rammes af flodbølger på helt ned til otte minutter.

Læs mere om opgaven på det Grønlandske Selvstyres side.