[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Soldaterne fra alle dele af hæren, frivillige fra hjemmeværnet og bidrag fra alle tre baltiske lande var fredag formiddag en del af afskedsparaden på Garderkasernen i Høvelte for det næste danske bidrag til Operation Inherent Resolve. De omkring 120 soldater i paraden rejser til februar til Al Asad luftbasen i det centrale Irak for at træne irakiske sikkerhedsstyrker til kampen mod ISIL. Holdet er det femte danske hold til missionen.


Chefen for den Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek taler til paraden. Også formanden for Folketingets forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov, holdt tale.

Soldaterne fra det danske træningsbidrag træner de irakiske sikkerhedsstyrker i op imod 40 forskellige militære discipliner, der blandt andet omfatter skydning, forhold over for snigskytter, førstehjælp, kamp i by, skydning med mortérer og forholdsregler over for vejsidebomber og andre improviserede sprængladninger. De udgør også i krigen mod ISIL en af de store risici for soldaterne på jorden, og det er årsagen til, at det danske træningsbidrag denne gang også rummer soldater fra Ingeniørregimentet, der er specialister i forholdsregler mod dette våben.

-Vi kan blandt andet undervise i at finde spor i jorden, så man kan se, hvor miner og vejsidebomber er placeret. Og så har vi et træningsteam, som kan undervise i alle andre ingeniørfærdigheder, fortæller premierløjtnant Svenningsen. Han er delingsfører for Ingeniørbidraget på i alt 15 soldater.


Oberstløjtnant Henrik Hvilsom er chef for det femte danske hold.

Opgaven for hold 5 er grundlæggende den samme som for de fire foregående hold. Men forholdet til irakerne har løbende ændret sig.

-Vi har lært irakerne bedre at kende. Jeg var nede og besøge hold 1 i marts 2015, jeg var der nede igen i oktober 2016 og kunne se, at de tips og tricks vi har samlet op, de bliver virkelig bragt i anvendelse. Vi rammer irakerne lige i deres undervisningsmæssige solar plexus, hvor det virkeligt begynder at nytte rigtig meget. De tager viden til sig, og vi er på bølgelængde med irakerne, som jeg ikke tror, vi har været det før, fortæller oberstløjtnant Henrik Hvilsom, der er chef for hold 5.

De 120 soldater skal nu holde en kort ferie, før kursen sættes mod Irak.