[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Der vil være soldater på øvelsespladsen, droner i luften og frømænd i havet, når NATO hovedkvarteret Allied Command Transformation i begyndelsen af juni afvikler CWIX på Joint Forces Training Center i den polske by Bydgoszcz. Men det er ikke soldaterne i den fysiske verden, der er i fokus på den tre uger lange øvelse. Det er derimod det udstyr, software og netværk, der gør det muligt at styre enheder over store afstande og udveksle data i sikker form på tværs af platforme, værn og lande.Fokus på systemerne
CWIX står for Coalition Warrior Interoperability Exploration, Experimentation, Examination Exercise, og det lange navn dækker over NATOs største øvelse med fokus på kommando-, kontrol- og informationssystemer.

-I andre øvelser, er det typisk fokus på det taktiske og de operative opgave – hvordan man kommer fra punkt A til punkt B og hvordan enhederne reagerer, hvis man kommer i en træfning. Her er der udelukkende fokus på de systemer, som skal facilitere operationer, fortæller orlogskaptajn Karsten Horn. Han er leder af faggruppen for simulering ved Søværnets Skole, Center for Taktik og dansk koordination på CWIX.

Karsten Horn og omkring 400 andre øvelsesansvarlige var i uge fem samlet til planlægningskonference på Antvorskov Kasserne i Slagelse.  Her aftalte deltagere testplanen for øvelsen i Polen. Det vil sige, hvilke systemer, der skal testes op imod hinanden og hvilke data, der skal sendes og modtages på tværs af platforme, værn, domæner og klassifikationsgrader. Ved sidste års øvelse blev der gennemført omkring 13.000 tests.

-Det er i det her miljø, at man eksperimenterer med nye koncepter, udvikler systemer der allerede er godkendt til operationelt brug og udnytter muligheden for at sætte systemer sammen, som man ved skal arbejde sammen i fremtidige missioner. Og hvor man finder work-arounds, så man kan løse problemerne, når man finder ud af, at systemerne ikke kan tale sammen, forklarer Karsten Horn.

Under CWIX rykker omkring 1300 øvelsesdeltagere ind på Joint Forces Training Center i Bydgoszcz, men øvelsen omfatter langt flere mennesker, der fra de deltagende lande betjener de systemer, der skal afprøves. Og det er her, der kommer rigtige soldater ind i øvelsen

-Når man skal prøve, hvordan tingene fungerer i den operative verden, skal man have operative operatører til at betjene dem. Der er forskel på, hvordan en soldat og en IT-udvikler anvender et system, og det skal virke, når det anvendes ude i felten, siger Karsten Horn.Simuleret fregat
Som et eksempel på, hvordan læren fra CWIX bruges i den virkelige militære verden forklarer Karsten Horn, hvordan man under øvelsen har arbejdet med, hvordan kommando og kontrolsystemerne i de danske fregatter via et datalink-system kan udveksle data med de tilsvarende systemer, der anvendes af skibe og fly i den amerikanske flåde. Det har været en forudsætning for, at fregatten Peter Willemoes kan indgå i en amerikansk hangarskibsgruppe, som den aktuelt er på vej til. Muligheden for at teste under CWIX har sparet både tid og penge.

Et andet vigtigt element i CWIX er den eksperimenterende del. Karsten Horn fortæller, hvordan en ide om at koble hærens battle-management system sammen med kommando og kontrolsystemerne i fregatterne, så enheder helt ned på det taktiske niveau kan udveksle data på tværs af værn, lykkedes. Det kan eksempelvis være vigtigt, hvis søværnet skal støtte hæren med artilleri eller en skibsbaseret helikopter skal evakuere personer på land.
-Man kan prøve ting af og det koster ikke noget, hvis det går galt, siger Karsten Horn 

Statsansatte hackere angriber
Under øvelsen i Bydgoszcz er der også et stort fokus på cyber warfare. I lukkede netværk kæmper hackerteams for at trænge ind i de kommando- og kontrolsystemer, der bruges på eksempelvis de danske fregatter, mens andre teams kæmper for at holde hackerne ude – eller i det mindste kunne afsløre, at systemerne er blevet kompromitteret.

-Det er lige som at lege røvere og soldater. Og hackerne lever op til alle de stereotyper, vi forestiller os. Omvendt kasket, cola og en macbook under armen. Men de er ansat af de nationer, der bidrager, og de er fantastisk dygtige, siger Karsten Horn, som har været dansk øvelsesleder i seks år.

Selv om en stor del af øvelsen foregår inde i netværk og computere har CMIX bevågenhed helt op i toppen af NATO. Karsten Horn forventer, at NATOs generalsekretær, og med ham mange store stjerner og striber, vil besøge øvelsen i Bydgoszcz til juni.