[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Julia Liberati, Specialoperationskommandoen

Der er åbnet for rekrutteringen til den nye specialoperationsuddannelse til Danmarks specialoperationsstyrker ved Jægerkorpset og Frømandskorpset, og som noget nyt kan man nu søge ind til Jægerkorpset uden at have en militærbaggrund.

- Aspiranter, der kommer til korpsene uden en militær baggrund, har længe bevist deres værd i Frømandskorpset, så vi har ingen bekymring i forhold til også at lade dem søge ind hos Jægerkorpset. Samtidig vil vi få et større rekrutteringsgrundlag, hvorfra vi kan finde egnede jægersoldater og dermed forhåbentligt øge optaget, siger chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter H. Boysen.

Hidtil har Jægerkorpset alene rekrutteret blandt ansatte med relativ stor erfaring fra tjeneste i Forsvaret.

Fælles modul bliver en del af uddannelsen
Det er første gang, der bliver rekrutteret til Specialoperationsstyrkerne efter den nye model, og de bedst egnede fra optagelsesprøverne, der gennemføres løbende i 2018, tilbydes som de første at starte på den nye uddannelse i januar 2019.

De, der bliver optaget på den nye uddannelse, starter i Frederikshavn, hvor de vil gennemgå et seks ugers basismodul, der skal sikre, at alle ansøgere tilegner sig grundlæggende militære færdigheder. Derefter følger grunduddannelsen, der varer 35 uger og består af tre faser – et modul, der, efter ansøgerens præferencer, foregår hos enten Jægerkorpset eller Frømandskorpset, et fælles uddannelsesmodul for alle ansøgere og derefter en endelig specialisering til tjenesten som enten jægersoldat eller frømand.
Herefter vil de ansøgere, der klarer uddannelsen, indgå i den operative opgaveløsning i Jægerkorpset eller Frømandskorpset, hvor den videre uddannelse og professionalisering gennemføres ved sidemandsoplæring.

Ny uddannelsesstruktur giver mening
Ifølge Peter H. Boysen giver det på mange måder god mening at lave en fælles uddannelse. Jægerkorpset og Frømandskorpset har nemlig arbejdet sammen under tidligere operationer, og det vil de også komme til at gøre fremadrettet.

- Der er allerede en del af de to korps’ metoder og kompetencer, der overlapper hinanden, og én uddannelse med fælles forløb vil skabe mere sammenhæng og give soldaterne bedre forståelse for og indblik i hinandens metoder og evner. Desuden udnytter uddannelsen de samlede ressourcer bedre og udnytter den fordel, at Jægerkorpset og Frømandskorpset er under samme kommando, siger han.

Den nye uddannelse vil ikke ændre på det faktum, at der findes to specialoperationsstyrker i Danmark, og at de er specialiseret indenfor hver deres område.

- Vi skal også i fremtiden have et Jægerkorps med speciale i landmilitære operationer og et Frømandskorps med speciale i maritime operationer. Det laves der ikke om på, siger Peter H Boysen.
Han er klar over, at omlægningen af uddannelsen til specialoperationsstyrkerne er en proces, der kommer til at tage tid.

- Det er en ny struktur, som vil blive vurderet og tilpasset løbende. Det er målet, at Danmark også fremadrettet har nogle af verdens bedste specialoperationsstyrker.

Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig optagelsesprøven her