[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kenneth Starskov, forbindelsesofficer ved US. Special Operations Command

Chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Jørgen Høll, er blevet optaget i U.S. Army Command and General Staff College (CGSC) International Hall of Fame (IHOF). Generalmajoren er blot nr. 275 i det prestigefyldte selskab som blandt andet tæller 15 landes nuværende eller tidligere præsidenter, premierministre eller royale overhoveder.På U.S. Army Command and General Staff College videreuddannes den amerikanske hærs officerer på, hvad der svarer til forsvarets stabskursus/videreuddannelse trin II (VUT-II). Ud over elever fra den amerikanske hær, deltager også elever fra de øvrige amerikanske værn, elever fra andre offentlige organisationer) og udenlandske elever. En årgang består af mere end 1200 elever, heraf knap 120 internationale studerende. Hæren har haft tradition for at sende elever på VUT-II i USA fra tid til anden. P.t. sendes en elev hvert andet år. CGSC ligger på Fort Leavenworth i Kansas.

Siden den første udenlandske elev ankom til Fort Leavenworth i 1894 har i alt 8069 udenlandske studerende gennemført kurset. I 1973 blev det besluttet at oprette en International Hall of Fame for at ære de internationale studerende, som har nået de højeste operative eller ledelsesmæssige niveauer i deres respektive hjemlande. Herefter har i alt 277 tidligere elever fra 73 forskellige lande opnået at blive chef for hæren eller højere embede. Mange af disse er blevet forsvarschefer, og 15 er nået helt til top som statsoverhoved i deres nation.

Generalmajor Jørgen Høll bestod uddannelsen i 1991. Ud over Høll, er tre andre danskere optaget i International Hall of Fame. Tidligere chefer for Hjemmeværnet, generalmajor Jørgen Andreasen og generalmajor Ulf Scheibye og tidligere forsvarschef Jesper Helsø.

Generalmajor Jørgen Høll blev i 2014 udpeget som den første chef for Danmarks nye Specialoperationskommando. Generalmajoren pensioneres med udgangen af marts 2018 efter mere end 40 års tjeneste i forsvaret.