[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Presseofficer Søren Egebæk

Befrielsen af de af Islamisk Stat (ISIL) besatte områder i Irak er en kendsgerning, efter mere end tre års indsats er terrorbevægelsen tvunget i knæ.

Situationen var anderledes, da det sjette danske træningsbidrag sidst i juli 2017 ankom til Al Asad Air Base for at overtage Task Force LIONs træningsopgave. I løbet af de seks måneder Hold 6 har trænet de irakiske sikkerhedsstyrker, mistede IS kontrollen over flere og flere byer og landområder, og den 9. december udmeldte Iraks premierminister at ”krigen mod ISIL er slut”.

ISIL er dog ikke udryddet som terrororganisation, og der er fortsat en stor opgave med at støtte Iraks sikkerhedsstyrker i den nye fase med at sikre stabilitet og sikkerhed i Irak.

Ca. 10.000 irakiske soldater og politifolk er gennem tiden trænet af danske soldater på Al Asad Air Base i Irak til kampen mod IS, og i de seneste seks måneder har Hold 6 trænet irakiske soldater og politienheder, så de selv kunne bekæmpe IS og efterfølgende støtte stabiliseringsindsatsen i Irak.
Træningen er løbende blevet tilpasset de irakiske enheders behov og ønsker, så de hele tiden har modtaget en kvalitativ træning, der gav det størst mulige udbytte.


Soldater fra hold 7 er klar til at overtage fra hold 6.

Træning af høj kvalitet
Oberstløjtnant Jesper Momme, der har haft kommandoen over de godt 150 danske og baltiske soldater gennem det seneste halve år, indledte kommandooverdragelsen med en tale til de danske og baltiske soldater, der har gjort tjeneste på Hold 6.


- Vi har haft en fantastisk tid her i Irak. I har alle ydet en kæmpe indsats – jeg er stolt af jer. Vi har fokuseret på at være professionelle og dedikerede, og samtidig have det fornøjeligt under løsningen af opgaven, sagde Momme, og understregede om hovedopgaven for de danske soldater:

- Vores træning af irakerne har været fokuseret på kvalitet, enkle løsninger som irakerne fortsat kan anvende, og ikke mindst på at opbygge gode relationer, sagde oberstløjtnanten.


Efter talen overdrog oberstløjtnant Momme pladsen til den amerikanske chef for Task Force LION, som takkede Hold 6 for ”Job well done” og bød velkommen til Hold 7.


Oberstløjtnant Jesper Momme fra Trænregimentet afgiver kommandoen over det danske træningsbidrag til Operation Inherent Resolve.

Jeg har kommandoen
Chefen for hold 7, oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen, overtog derefter rollen som chef for det danske træningsbidrag med de traditionelle ord ”Jeg har kommandoen”.

Møller-Pedersen takkede Hold 6 for en god overdragelse, og anerkendte det professionelle aftryk Hold 6 har efterladt i missionen og på Al Asad Air Base, hvorefter han rettede fokus mod Hold 7:

- Så kom dagen vi har ventet på. Vi har forberedt os på dette de sidste par måneder, og vi er klar til at løse opgaven. Nøglen til succes er fleksibilitet og en positiv tilgang til opgaverne, hvilket er noget af det Hold 7 allerede har vist at vi kan. Jeg ser frem til den rejse, der venter os. Nu er vi i gang, fastslog oberstløjtnanten for sine soldater.


Oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen fra Jydske Dragonregiment har nu kommandoen og skal føre træningsmissionen ind i den næste fase mod et mere stabilt Irak.

I Forsvarsgalleriet kan du downloade mange fotos fra hold 6's indsats i Irak.