[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Public Affairs Officer kaptajn MortenOberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen fra Jydske Dragonregiment afgiver kommandoen over det danske træningsbidrag.

Job well done - mission accomplished
Oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen, der har haft kommandoen over de godt 200 danske, estiske, litauiske og lettiske soldater gennem det seneste halve år, indledte kommandooverdragelsen med en tale til de soldater, der har gjort tjeneste på Hold 7.

-I’ve already praised your efforts. Our team developed to be the team of transformation, and today we’re handing over a solid base of experience and excellent facilities to our successors. It is amazing what we’ve achieved during the past 6 months. Your flexibility and professionalism made possible. You can be very proud as you leave Iraq tomorrow. It has been an honor and great pleasure to serve with you all. Job well done - mission accomplished.

Efter talen overdrog oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen pladsen til Chefen for hold 8 oberstløjtnant Charlotte Wetche.


Oberstløjtnant Charlotte Wetche fra Jydske Dragonregiment har nu kommandoen og skal føre træningsmissionen ind i den næste fase mod et mere stabilt Irak.

Jeg har kommandoen
Oberstløjtnant Charlotte Wetche overtog derefter funktionen som chef for det danske træningsbidrag med de traditionelle ord ”Jeg har kommandoen”.

Oberstløjtnant Charlotte Wetche takkede Hold 7 for en god overdragelse, og anerkendte det professionelle aftryk Hold 7 har efterladt i missionen og på Al Asad Air Base, hvorefter hun rettede fokus mod Hold 8:

- Dear team 8. I hope you have all settled in and are ready to take on the huge task of continuing the good work of team 7 – and all the previous teams from Denmark, Estonia, Latvia and Lithuania.

- I would like to remind you of my priorities, as I briefed you on back in Denmark as well. At all times, I expect you to be professional, flexible and able to adjust. You will be loyal to your unit and the task at hand. Remember to respect each other, our coalition partners and not least the Iraqis, we are here to train. Finally, don’t forget your sense of humor. 6 months away from our families and loved ones is a long time. But together and with a good sense of humor, we will easily be able to make this together. We are already a strong team, so let’s just get on with it and enjoy the coming months as much as possible.


Fakta om træningen på Al Asad Airbase: 

Træning af irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad Air Base er en del af den globale kamp mod ISIL. Indsatsen skal sikre, at de irakiske hær- og politistyrker forsat kan holde ISIL ude af Irak og på lang sigt skabe et mere fredeligt og stabilt Irak. Danmark har i øjeblikket ca. 200 soldater udsendt til Operation Inherent Resolve inkl. et radarbidrag fra flyvevåbnet.

Den danske træningsenhed kaldes Building Partnership Capacity (BPC) Task Force Dragon, og består af en dansk stab (J75 og J73) med planlægningskapacitet samt et antal danske, lettiske, litauiske og estiske Company Training Teams (CTT), som gennemfører den praktiske uddannelse af de irakiske sikkerhedsstyrker. BPC er støttet af et hovedkvarterselement (HQ-E) med dertilhørende logistiske sektioner samt et Force Protektion bidrag, der støtter forsvaret af Al Asad Airbase.