[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Paw Møller, orlogskaptajn, NK Iver Huitfeldt.

De to danske fregatter, Niels Juel og Iver Huitfeldt, deltager i øjeblikket i øvelse Northern Coast (NOCO), som foregår i farvandet ud for Finland.

På øvelse NOCO træner de to danske fregatter specifikt i samme fregatstyrke sammen med en tysk fregat. Træningen for flådestyrkerne består bl.a. i træning i overfladekrigsførelse, anti-luftkrig og undervandskrig. Derudover trænes afværgelse af asymmetriske trusler såsom hurtiggående speedbåde, der kan udgøre en trussel mod flådestyrkerne.
Øvelse NOCO giver således de to danske fregatter gode træningsmuligheder på en række områder.


Besætningen på den danske fregat er klar til forsvar mod asymmetriske trusler. (Foto: finsk combat team.)

Niels Juel har sidste år gennemført intensiv træning i England, og fortsætter nu deres vedligeholdende træning på øvelsen
 
Iver Huitfeldt er i gang med forberedelser inden de skal gennemføre samme intensive træningsforløb, som Niels Juel gennemførte i England. 
Iver Huitfeldt har bl.a. haft et stort antal danske specialister (seariders) om bord, for at træne håndteringen af brand, vandindtrængning samt at reparere vitale systemer såsom radarer og våbensystemer. Alt dette imens en modstander skal bekæmpes.