[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Emma Kirketerp / Værnsfælles Forsvarskommando

Seks danske befalingsmænd og officerer træner ukrainske styrker i grundlæggende militære færdigheder og operationsplanlægning i Ukraine. Det midlertidige instruktørbidrag er en del af den britiske træningsmission Operation Orbital, og det er første gang, det danske forsvar deltager. Danskerne bidrager til kurset i syv uger.


Seniorsergent Anders underviser i basal navigation. En del af undervisningen skal forbedre ukrainernes enkeltkæmperfærdigheder.

Seniorsergent Anders fra Den Kongelige Livgarde er en af de danske instruktører i Ukraine. Med synål, magnet, en lap papir og bunden af en overskåret plasticflaske underviser han et hold af ukrainske soldater i basal navigation, og i hvordan man laver et nødkompas. Det er blot en del af et kursus i soldaterfærdigheder, som skal forbedre ukrainernes taktik, når de kæmper ved frontlinjen i Østukraine.

Ukrainerne får også træning i førstehjælp, bykamp, forhold over for beskydning, indtagelse af skyttegrav samt bevægelse i terræn – at komme sikkert fra A til B, uset af fjenden.

- Deres dagligdag er for det meste i en skyttegrav, så nogle af de ting, vi tager for givet, for eksempel hvordan vi bevæger os i terræn og gebærder os som enkeltkæmpere, er ikke noget, de bruger til hverdag. Derfor genopfrisker vi deres basale soldaterfærdigheder,” siger Anders.


De ukrainske soldater er vant til statisk kamp, derfor underviser oversergent Thelle dem i formationer – hvordan de bevæger sig i terrænet.

Kurserne fokuserer på alle niveauer i den ukrainske hær – fra korporalniveau, delingsfører og de næstkommanderende i delingerne til officererne i brigadestaben.

Intro til NATO-standarder
Formålet med danskernes træning af ukrainske styrker er ikke kun at give dem færdigheder, der hjælper dem her og nu i konflikten i Østukraine. På længere sigt skal Forsvarets træning af ukrainske styrker gøre dem i stand til at udføre operationer ud fra NATO-standarder, så de dermed kan operere sammen med NATO-styrker.

- De er vant til gamle russiske doktriner, og med deres ønske om at blive en del af NATO, så har de behov for en grundlæggende forståelse for, hvordan vi planlægger og gennemfører operationer,” siger kaptajn Morten, der er fører for holdet af de seks danske soldater i Ukraine. Sammen med to britiske officerer underviser han ukrainske officerer på bataljons- og brigadeniveau.

Når danskerne og briternes kursus er færdigt, vender de ukrainske soldater tilbage til fronten.

FAKTA: Danmarks indsats i Ukraine
Danmark styrker med det nye forsvarsforlig sit militære bidrag til Ukraine-programmet under Freds- og Stabiliseringsfonden, som har til formål at styrke fred og stabilitet i skrøbelige stater. Det danske bidrag til den britiskledede træningsmission Operation Orbital er en del af denne stabiliseringsindsats.

Det øgede militære bidrag består også af en række militære rådgivere, et øget tolkebidrag til den canadiske træningsmission Operation Unifier samt bidrag til anti-korruptionsindsatser og NATO trust funds.

Indsatsen stiler mod at støtte, rådgive og undervise det ukrainske forsvar i NATO-standarder og dermed støtte den reformproces, som landet gennemgår i disse år. Landets forsvar har som mål at leve op til NATO-standarder i år 2020.

I snart fem år har ukrainske regeringsstyrker og pro-russiske separatister kæmpet mod hinanden i Donbas-regionen, som ligger i det østlige Ukraine. Konflikten har kostet flere end 10.000 menneskeliv og brød ud parallelt med Ruslands illegale annektering af Krim-halvøen i foråret 2014.

Læs mere om Forsvarets stabiliseringsindsats i Ukraine.

Se video fra danskernes træning af ukrainske soldater herunder: