[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, VFK-KOM

Mens store dele af NATOs styrker øver i og omkring Norge, er NATOs "snubletråd" mod øst draget fra estiske Tapa til lettiske Adazi.
Her udenfor Riga har Letland et stort sammenhængende øvelsesområde med skov, sø, klit mose og hede, hvor soldaterne kan øve intenst i skarpskydning.

"NATOs snubletråd" er citeret fra oberstløjtnant Carsten Winther, der som chef for Dancon i Tallin er rejst med for at se hvordan de godt 200 danske soldater klarer det i Adazi. 
- jeg kalder det her for NATOs skydeklub. Ikke alene skal eventuelle indtrængere vide at de støder på en international styrke, hvis de skulle finde på at trænge ind over grænsen. De skal også vide at vi øver intenst i at blive bedre og bedre til at skyde og ramme.Carsten Winther lægger stor vægt på at der trænes sammen med vores estiske og britiske kolleger, både når det gælder kamp i skov, altså afsiddet skydning. Og når det gælder at storme over større arealer med panser, både opsiddet og afsiddet.

Se videoer nedenfor fra skarpskydningerne i Adazi, som slutter i denne uge.