[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Simon, Værnsfælles Forsvarskommando

Igennem de senere år er fokus på problemet med pirateri til søs i havet ud for det vestlige Afrika steget.

Det anslåes, at der bliver stjålet olie for mellem 4-6 milliarder kroner om året i Guinea-bugten.

Pirateriet har betydning for både den lokale skibsfart, for de internationale handelsruter og ikke mindst for den danske rederibranche, der står for over 10 procent af verdens samlede skibstrafik målt i værdi.

Derfor er Forsvaret og Marinestaben involveret i uddannelse af søofficerer fra de vestafrikanske lande, så de bedre kan bekæmpe piraterne til søs.

- Det store problem hernede er, at kystlinjen ved Guinea-bugten er 6000 kilometer lang og består af 19 forskellige lande og stater. Landene er ikke vant til at samarbejde på tværs af søgrænserne, og det gør det svært for dem at samarbejde om at bekæmpe piraterne. Og samarbejde er netop det, som vi håber at opnå med denne workshop her i Ækvatorial Guinea, siger delegationsleder og kaptajnløjtnant Stefan fra Marinestabens internationale beredskabssektion.

Workshoppen, hvor flere end 17 nationer er samlet, foregår ombord på det franske helikopterhangarskib BPC Mistral, mens det sejler rundt i Guinea-bugten ved Ækvatorial Guinea. Formålet er at forbedre Guniea-bugtens kyststaters evne til at planlægge maritime operationer og dermed bekæmpe piraterne til søs.

- Vi lærer bla. afrikanerne at afkode en given mission og kortlægge de styrker, som de har til rådighed før en mission, men det er mindst ligeså vigtigt, at de får skabt netværk og forbindelse på tværs af de afrikanske lande. Endemålet med undervisningen og workshop’en er, at afrikanerne på sigt selv kan skabe sikkerhed i deres farvand, siger Stefan.

Maritime Planning Operation Workshop, som workshoppen hedder, forgår i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden i samarbejde med US NAVY, Frankrigs flåde og ‘International Coordination Center’ i Cameroun.

- Vi er glade for samarbejdet med danskerne. Pirateriet og tyveriet her i Guinea-bugten er et stort problem, og een af de vigtige løsninger er netop, at vi sætter os sammen fra alle landene og træner sammen, mødes, deler information og ensretter vores love og operationsplanlægninger. Det gør, at vi kan blive bedre til at bekæmpe piraterne, siger Derrick Attachie, der er chef for ICCs træningsafdeling og deltager i workshoppen ombord på BPC Mistral.

Se mere her: