[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

”I de seneste dage er jeg blevet interviewet af flere medier. Det har blandt andet berørt, hvordan vi i Forsvaret behandler anonyme henvendelser om, at noget er galt. Jeg vil gerne præcisere, at vi naturligvis altid vil foretage en konkret vurdering af, om vi skal iværksætte en undersøgelse, hvis vi får en henvendelse om, at enten vi som myndighed eller en af vores medarbejdere ikke overholder lovgivningen. Det gælder uanset om henvendelsen er anonym eller ej – og uanset om det er et medie, der videregiver henvendelsen. Så kan de konkrete omstændigheder selvfølgelig føre til, at der ikke er grundlag for at iværksætte en undersøgelse”.