[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Julia Liberati, Specialoperationskommandoen

Under øvelse Night Hawk blev Frømandskorpsets maritime task group den første specialoperationsstyrkeenhed i landet, der kan kalde sig certificeret efter NATO Special Operations Forces standarder, og de kan dermed indgå som en certificeret del af NATO Response Forces (NRF).


Under øvelse Night Hawk skulle frømænd blandt meget andet befri gidsel på Læsø-færgen. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

NRF er en NATO-styrke på højt beredskab bestående af land-, luft-, maritim- og specialoperationsstyrker, der med kort varsel kan udsendes på NATO-operationer. I fortsættelse af certificeringen skal Frømandskorpset således fra 1. januar 2019 være på beredskab i et år, og de kan udsendes som en del af NATO Response Forces med 30-dages varsel, hvis der er politisk opbakning til det.

Både Jægerkorpset og Frømandskorpset har flere gange været en del af NRF.
Øvelser skaber virkelighedstro ramme

Et evalueringsteam på ti mand og to monitorer fra NATO Special Operations Head Quarters med 120 tjeklister arbejdede under hele øvelse Night Hawk på at certificere Frømandskorpsets maritime task group efter NATO-standarder indenfor fem hovedområder – planlægning og forberedelse, operationer, logistik, kommunikationssystemer og administration og bemanding.

- For at kunne certificere en enhed er der brug for en realistisk ramme, der udfordrer og tester enheden på de parametre, som de også møder ved reelle NATO-operationer. Det har der været på øvelse Night Hawk, siger orlogskaptajn Niels Arleth, der har stået i spidsen for evalueringsteamet.

Certificeringen af Frømandskorpset glæder chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

- Frømandskorpset har hele tiden kunnet de her ting, men nu har vi NATO-papir på, at vi kan leve op til de fastsatte NATO-standarder, siger han.


Frømænd fast roper fra en Fennec-helikopter. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Frømandskorpset blev under certificeringen støttet af Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognoscerings-enhed samt specialister fra resten af Forsvaret.

Fakta om øvelse Night Hawk
Night Hawk er en øvelse for specialoperationsstyrker, som afholdes hvert andet år.

På Night Hawk 2018 var der omkring 1800 deltagere fra Danmark, USA, Tyskland, Finland, Holland, Polen, Schweiz, Østrig, Belgien og Litauen. Landene deltog både med konventionelle styrker og specialoperationsstyrker.

Flyvevåbnet deltog med både helikoptere og fastvingede fly, og Søværnet deltog blandt andet med fregatten Peter Willemoes, et miljøskib og et transportskib.

Hæren støttede øvelsen med blandt andet dele af Opklaringsbataljonen, Trænregimentet og Telegrafregimentet.

Hjemmeværnet støttede øvelsen massivt både med folk, der spillede sårede, gidsler og fjenden, men også med praktisk støtte såsom afspærringer, håndtering af markskader og logistikken omkring øvelsen.