[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Den 11.11. klokken 11:00 1918 stoppede kamphandlingerne på vestfronten og fire års blodig skyttegravskrig sluttede.

Der er tradition for at afholde en ceremoni på denne dag ved monumentet for faldne danskere i krigen 1914-18 i Mindeparken ved Marselisborg Slot.

I år på 100-års dagen deltager Hendes Majestæt Dronningen, der vil lægge en krans ved monumentet.Monumentet blev indviet i 1934. Kong Christian X, Dronning Alexandrine, Kronprins Frederik, Statsminister Thorvald Stauning og en folkemængde på ca. 50.000 mennesker overværende indvielsen – de fleste via højttalere i Mindeparken. Man anslår, at ca. 6000 sønderjyder var rejst til Aarhus denne dag. 

På den cirkelformede mur er der indhugget navnene på 4.140 danskere, der faldt i krigen. Der er sønderjyder, der blev udskrevet til tysk krigstjeneste, og udvandrere der deltog frivilligt på allieret side.Ved markeringen på søndag er der begrænset offentlig adgang til at deltage i ceremonien, da monumentets størrelse stiller nogle fysiske begrænsninger. Derfor skal publikum være på plads inde i monumentet senest klokken 10.30. Efter dette tidspunkt vil adgang ikke være mulig.

I ceremonien deltager et fanekommando fra garnisonen, et æreskommando fra Telegrafregimentet og en faneborg fra Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger. Prinsens Musikkorps og Cæciliekoret fra Aarhus står for de musikalske indslag, og ved indgangen vil gruppen "Westfront 1916" tage imod i forskellige uniformer fra 1. Verdenskrig.

Der vil være taler af forsvarschefen general Bjørn Bisserup og Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard.

Programmet starter kl. 10:20 ved monumentet og forventes afsluttet ca. kl. 11:35.

PRESSE:
Pressen inviteres til at dække ceremonien.
Da der er meget begrænset fysisk plads i monumentet, vil der kun være adgang for akkrediterede fotografer og journalister, der vil kunne virke fra anviste pladser.
Ansøgning om deltagelse sendes pr. mail inden torsdag den 8. november kl. 16:00 til presseofficer Christian Mariegaard  (fsu-chle@mil.dk) og telefon  41 71 04 92.

Ansøgningen skal indeholde:
Medie/Navn/Mailadresse og telefonnummer/ samt eventuelle særlige ønsker eksempelvis adgang til direkte transmission, opsætning af mikrofoner, mulighed for interviews m.m.

Bemærk, at alle eventuelle forberedelser og opstillinger ved monumentet skal være afsluttet på dagen senest kl. 09:45.

Film med dansk Fredsforhandler
I 1917-18 deltog en dansk delegation i fredsforhandlingerne mellem England og Tyskland. En af de danske delegerede var skibsmægler og senere direktør i DFDS Axel Olaf Andersen, som 10 år senere drog på turistrejse til skyttegrave og mindesmærker i grænselandet mellem Tyskland og Frankrig. En knap 5 minutter lang film fra turen er endt i Forsvarets arkiv.Eventuelle opklarende oplysninger om hvad skibsmægleren besøgte i 1929 efterlyses. mail evt. til vfk-l-komk03@mil.dk.