[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Tekst og fotos: Morten Fredslund

I de otte første dage af februar blev der studeret kort, tegnet kalker og udtænkt planer i stor stil på Letlands nationale forsvarsakademi i Riga, hvor Danske Division gennemførte den årligt tilbagevendende Red Knight-øvelse.
 
Omkring 400 soldater fra Estland, Letland, Litauen og Danmark deltog i øvelsen, hvor Danske Division øvede chefer og stabe fra de seks brigader, der er affilieret til divisionen, samt den litauiske Griffin Brigade, der for første gang deltog i divisionens Knight-træningscyklus.Red Knight er en stabs- og signaløvelse, hvor deltagerne på kort og computere øver komplekse militære operationer ud fra et givet, fiktivt scenarium, og der deltager ikke egentlige kamp-enheder i øvelsen. Skulle en operation med syv brigader i rammen af Dansk Division have været gennemført fysisk, ville flere end 45000 soldater og cirka 11000 køretøjer have deltaget.

Red Knight lægger op til den knap to uger lange øvelse Saber Knight, der til maj også bliver gennemført i Letland.