[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]
Fredag eftermiddag rekvirerede Østjyllands Politi assistance fra Flyvestation Skrydstrup til brandslukning i Randøl Hede. Blot få timer efter var tre af flyvestationens crahstendere sammen med et indsatslederkøretøj og et specialbygget terrænkøretøj i gang med at slukke brand, sammen med en crashtender fra Karup.

Lederne af brandindsatsen forsøgte at få overblik over den voldsomme brand med droner, men måtte på et tidspunkt anmode om støtte fra Forsvarets Fennec-helikoptere og redningshelikoptere fra Eskadrille 722.

Luftbillederne er taget af M.B.Hansen fra SAR-helikopteren fra Skrydstrup.


Forsvarets Fennec i luften over Randbøl og crashtender.

Flyvevåbnets støtte til politiet har på intet tidspunkt udgjort en risiko for flyvestationernes eget beredskab.

- Vi været indsat til decideret brandslukning, og har kunnet nå frem til steder, hvor ingen af de kommunale brandvæsners køretøjer kunne komme frem. En crashtender udgør hvad svarer til 10-12 normale slangeudlægninger rent vandmængdemæssigt, og kastelængden på vores slukningsmidler er 50-70 meter, fortæller lederen af Brand og Redning på Skrydstrup, chefsergent Lars Andersen.

-Vores terrænkøretøjer er bygget til brandslukning når der skydes og bombes med skarpt i Oksbøl, så de er som skabt til disse brande.Se video fra weekendens brandslukning her: