[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Julia Liberati, Specialoperationskommandoen

De sidste tre år har Jægerkorpset deltaget i en amerikanskledet øvelse i Afrika ved navn Flintlock, der skal bidrage til stabiliseringen af stater i Sahel-regionen (Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger og Mauretanien) i Afrika ved at imødegå regionale sikkerhedstrusler såsom terrorisme, våben- og menneskesmugling samt andre former for kriminelle aktiviteter.

Under øvelsen har Jægerkorpset trænet og uddannet den nigerianske enhed Nigerian Navy Special Boat Service i generelle militære færdigheder, som sanitet, håndtering af improviserede sprængladninger, træning af taktiske standarder, skydning og operationsplanlægning.

Og det er ifølge vicechef ved Specialoperationskommandoen, oberst Michael Hyldgaard, vigtigt, at de danske specialoperationsstyrker er til stede og træner de afrikanske styrker.
- Den enhed, Jægerkorpset træner, står over for opgaver i forbindelse med bekæmpelse af blandt andre Boko Haram og Al Qaeda i Maghreb, pirateri og røveri til søs samt organiseret kriminalitet og terrorisme til lands.Deltagelsen i Flintlock ligger i direkte forlængelse af regeringens strategi om at bidrage til indsatser i den vestafrikanske Sahel-region for at imødegå terrorisme og forebygge irregulær immigration til Europa.

Også Frømandskorpset har deltaget i kapacitetsopbygning i dette område, hvor de ad flere omgange har trænet maritime specialstyrker fra Cameroun.