[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Fra Forsvarsministeriet

Formålet med konferencen er, at få det bedst mulige grundlag for, at der kan træffes beslutning om hvilken metode, der samlet set vil være den bedste løsning for håndtering af olieforureningen ved station Grønnedal på Grønlands vestkyst og eventuelt ved andre af Forsvarets stationer i Grønland, hvor der kan forekomme olieforureninger. Derudover stilles den viden, der samles og udveksles på konferencen til rådighed for andre myndigheder og lande.

Der vil være deltagelse fra dansk, grønlandsk og international side fra såvel offentlige som private institutioner, som vil præsentere og drøfte den aktuelle viden og de nyeste teknikker, der er relevante for oprensning af olieforurenet jord i arktisk klima.

Se nærmere om konferencen i program for konferencen.