[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Julia Liberati, Værnsfælles Forsvarskommando


Jægerkorpset har siden 2016 været udsendt til Irak under bidraget Task Force 61, hvor de har trænet, rådgivet, ledsaget og støttet den irakiske partnerenhed Ali al Furat-brigaden som en del af den internationale koalition, der er med til at bekæmpe ISIL i Irak og Syrien.

Efter regeringen i maj 2018 besluttede at hjemtage Task Force 61, er de sidste jægersoldater i dag landet i Danmark, og Jægerkorpsets bidrag i Irak er således slut.

- Hjemtagelsen af Task Force 61 er en naturlig konsekvens af de fremskridt, som koalitionen har opnået i kampen mod ISIL og det faktum, at de danske specialoperationsstyrker har løst deres opgave med at træne og ledsage den irakiske partner-enhed Ali al Furat-brigaden, siger chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

Fra træner til aktiv medspiller
Igennem Jægerkorpsets mission i Irak har de primært arbejdet med den irakiske partnerenhed Ali al Furat-brigaden, der er en såkaldt irakisk Tribal Mobilization Force bestående af over 500 soldater fra mere end 30 forskellige irakiske stammer. I løbet af missionen er Jægerkorpset gået igennem en lang proces med den irakiske enhed.Fra at Jægerkorpset i starten hovedsageligt trænede den irakiske stammeenheds soldater i basale militære færdigheder, overgik stammeenheden til at være med til at planlægge og udføre offensive operationer. Ali al Furat-brigaden deltog i den sidste store irakiske offensiv i grænsebyen Al Qaim og har siden været en del af den stabilisering, der gennemføres i Al Qaim.

- Da jeg kom derned, var vi inde i en konsolideringsperiode, hvor terrænet var blevet erobret tilbage, men hvor ISIL stadig befandt sig i operationsområdet, siger major Claus, der var chef for Task Force 61 i Irak fra januar til april i år.

Jægerkorpset hentede vigtige efterretninger
I den periode, hvor Claus var chef, var størstedelen af Jægerkorpsets bidrag indsat i grænsebyen Al Qaim, hvor Ali al Furat-brigaden sammen med de irakiske sikkerhedsstyrker stod for at stabilisere den omstridte by, der igennem en længere periode var besat og styret af ISIL.

- Takket være et bredt mandat for vores udsendelse, og fordi Ali al Furat-brigaden var så godt inde i deres ting, at de selv kunne varetage den opgave de havde i Al Qaim, kunne vi fokusere vores indsats på blandt andet at hente efterretninger og kortlægge kamppladsen til gavn for koalitionen og de irakiske sikkerhedsstyrker, siger Claus.Det var en indsats, der blev støttet af flere samarbejdspartenere, herunder det danske hærbidrag i Operation Inherent Resolve på Al Asad-luftbasen i Irak. Og Ali al Furat-brigaden og Jægerkorpsets Task Force 61s indsats blev bemærket.

- Vi har flere gange modtaget direkte anerkendelse fra koalitionen for det arbejde, vi lavede, og de produkter vi leverede, imens vi var i Al Qa’im.
Missionen giver gode erfarigner

Ud over at have været igennem et forløb med Ali al Furat-brigaden, der har udviklet brigaden til i dag at være en højt respekteret og anerkendt enhed blandt de irakiske sikkerhedsstyrker, har Jægerkorpset også fået gode erfaringer med sig hjem.

- Fordi opgaven er blevet løst over så lang en periode, har vi haft mulighed for at udsende næsten alle mand i Jægerkorpset, og det har givet os en fælles forståelse for, hvordan vi bedst understøtter en operativ opgave, siger Claus.

Og selvom to opgaver eller missioner aldrig er ens, har Task Force 61 alligevel været et bevis for konceptet for meget af Jægerkorpsets opgaveløsning.

- Vi har nået at implementere mange af de erfaringer, som vi har gjort os undervejs i missionen, og opgaveløsningen i Irak har vist, at vi kan indsættes i mange faser af en konflikt, siger generalmajor Peter Boysen.

Jægerkorpset har siden beslutningen om hjemtagelsen arbejdet på at pakke deres lejr på Al Asad-luftbasen sammen og overdrage information og opgaver til koalitionen og andre samarbejdspartnere, før de altså i denne uge alle kunne vende hjem til dansk jord.