[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence, Estland


Soldaterne på patrulje i de estiske skove. Foto: Philip, I/I GHR – Estland.

De danske soldater i Tapa er kommet godt i gang med deres træning. Vejret byder på sne, blæst og frostgrader, og panserinfanteristerne tester disse dage deres udstyr og evner i terrænet.


Førstehjælp trænes regelmæssigt for at holde rutinerne skarpe. Foto: Philip, I/I GHR – Estland.


Transportgruppen fra det logistiske detachement træner med deres britiske kolleger for at lære hinandens materiel at kende. En af de væsentlige opgaver for NATO-styrkerne i Baltikum og Polen er netop at blive dygtigere til at operere sammen. Foto Philip, I/I GHR – Estland.

Baltic Air Policing - Litauen
De danske kampfly i Litauen er på beredskab 24 timer i døgnet og er klar til indsættelse.

Bidraget har pr 24. januar fløjet 10 træningsmissioner. Træningsmissionerne har til formål at håndhæve estisk, lettisk og litauisk suverænitet. Derudover trænes såvel dansk som baltisk personel i luftoperationerne og det danske personel tilvænnes det nye operationsområde.

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak

Træningsbidraget har gennemført den tredje af otte ugers træning af 3. bataljon samt hovedkvarteret fra 8. Brigade/3. Division/Border Guard Force.
I denne uge har de 400 soldater modtaget træning med gevær M/16 på skydebane, førstehjælp, idræt, imødegåelse af vejsidebomber og kontrolposttjeneste.

Derudover er der blevet gennemført morteruddannelse for et nyt hold fra 2. Anbar (enheden, der har ansvaret for sikkerheden ved det yderste perimeterhegn på Al Asad Air Base).

Det dansk ledede Building Partner Capacity ved Task Force Lion har pr. den 22. januar 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 9.596 irakiske soldater og politifolk.

 Om træningsbidraget
Træningsbidraget indgår i et dansk-britisk Building Partner Capacity, som er ledet af den danske oberstløjtnant. Træningsbidraget består af instruktører og trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen.Den danske instruktør gennemgår dagens øvelse. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.Kontrolposttjeneste: Soldaterne ”searcher” personer og biler for våben, sprængstoffer, narkotika og andet ulovligt. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.

FRONTEX – Sicilien
Det danske bidrag til det Europæiske grænseagentur FRONTEX er udstationeret i Catania på Sicilien med et CL-604 Challenger overvågningsfly. Her skal de operere frem til den 6. februar. Bidraget holder primært udkig efter migranter på havet, men de holder også øje med smugleri, ulovligt fiskeri og oliespild.

Det er et stort hav, og vejret i januar gør, at den allerede farefulde færd mod Europa for migranter bliver endnu farligere. 

Bidraget er nu halvvejs igennem udsendelsen og har fløjet lidt over 50 af de planlagte 100 flyvetimer. Den sidste uge har bidraget gennemført fire missioner.


Båd med migranter på vej over Middelhavet. Foto Air Transport Wing Aalborg.

Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG1 – Danske farvande
Fregatten Niels Juel har siden indtrædelsen i NATO’s stående flådestyrke SNMG1 patruljeret i danske farvande, og blandt andet gennemført et havneanløb i København. Under havneopholdet i København markerede besætningen Danmarks overtagelse af kommandoen for SNMG1 med deltagelse af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Forsvarsministeren.