[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forvard Presence (eFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse - Estland
Panserinfanteristerne har igen i denne uge været på øvelse og har sovet i telt i tocifrede minusgrader i de estiske skove i øvelsesterrænet. Soldaterne får god øvelse i at arbejde i et miljø, der er anderledes end det danske. Ud over udfordringerne med det kolde vejr gør geografien, at det kan være vanskeligt at navigere i skovene. Området er fladt og er uden små bakker og andre naturlige kendetegn, som soldaterne er vant til at bruge som pejlemærker.
 

I denne uge fik soldaterne i Estland besøg af Folketingets formand Pia Kjærsgaard og Forsvarschefen. Foto: eFP

Baltic Air Policing - Litauen
I løbet af den seneste uge har de udsendte danske kampfly gennemført en operation over Østersøen, hvor tre russiske fly blev mødt af det danske bidrag.
Det danske bidrag består af to F-16 kampfly plus to i reserve, der har ansvaret for at håndhæve suveræniteten i luftrummet over de baltiske lande. De danske fly og mandskab er på beredskab 24 timer i døgnet og klar til indsættelse med få minutters varsel.

Der er pr 7. marts 2018 klokken 07.00 tid fløjet 43 missioner under udsendelsen til Litauen.

Resolute Support – Afghanistan
På grund af en fredskonference i Kabul i sidste uge, har der været to dage med meget begrænset mulighed for at færdes i Kabul henset til et øget sikkerhedsopbud. Mens eskortekørslerne var aflyst brugte nogle af de danske soldater tiden på at træne med deres amerikanske kolleger.Soldaterne i Military Force Protection Teams har gennemført 64 eskorter til fods og 9 kørende eskorter i den seneste periode.

Operation Inherent Resolve (OIR) - Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget ved OIR Hold 7 er gået i gang med træningen af den næste irakiske grænsevagtsbataljon. Dette forløb kommer til at strække sig over de næste otte uger.

Status er fortsat, at træningsbidraget pr. 18. februar 2018 har været med til at gennemføre og afslutte træningen af i alt 10.133 irakiske soldater og politifolk. OIR Hold 7 har afsluttet 266 uddannelser siden overdragelsen.Dansk sygeplejerske kontrollerer bevidsthedstilstand på ”såret” engelsk soldat under førstehjælpsøvelse. Foto: Presseofficer KN Morten.Dansk sanitetssoldat behandler ”sårede” i samarbejde med fransk lægefagligt personel under øvelsen.


Søndag blev en irakisk soldat bragt til infirmeriet efter at være blevet ramt af en sprængladning. De to behandlere i den danske sanitetsgruppe behandlede patienten, inden irakeren blev sendt til operation.

Den danske sanitetsgruppe bliver støttet af en sygeplejerske, en fysioterapeut og en læge, som alle kommer fra reserven.

I sidste uge deltog sanitetsgruppen desuden ved en øvelse med mange ”sårede” på Al Asad Airbase. Gruppen blev indsat sammen med engelsk, fransk og norsk personel.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Østersøen
Fregatten Niels Juel har skiftet operationsområde og har i den seneste uge patruljeret sammen med NATO’s stående flådestyrke i de indre danske farvande og den vestlige Østersø.

Her har fregatten blandt andet trænet med de andre nationer i flådestyrken og en maritim helikoptereskadrille fra Deutche Bundeswehr.Deutche Bundeswehrs Seaking klargøres til ’take off’ fra Niels Juel. 

NATO’s stående flådestyrke SNMG1 består, udover den danske fregat Niels Juel, i øjeblikket af den canadiske fregat St. Johns og den tyske korvet Erfurt. 
Fregattens opgave bliver i perioden frem til juli måned at fungere som flagskib for flådestyrkens chef og medarbejderstab, som består af en dansk flotilleadmiral samt en række danske og udenlandske stabsmedarbejdere.Efter besøg og rundvisning om bord på Niels Juel flyver besætningen fra den tyske Seaking retur til Eskadrillen i Nordholz.