[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles ForsvarskommandoResolute Support Mission - Afghanistan

Soldaterne ved det danske sikringsbidrag, Mobile Force Protection Team, som er med til at stå for sikkerheden af rådgivere i Kabul, har i ugens løb gennemført 63 opgaver, hvor de eksempelvis har afsøgt et område til fods i forbindelse med at eskortere rådgivere, samt 26 opgaver med deres pansrede køretøjer.


Soldaterne afsøger et område for mistænkelige personer eller genstande i udkanten af Kabul by.

De danske hundeførere og deres hunde, de såkaldte Military Working Dogs, har afsøgt 72 biler og de danske militærpolitisoldater har sammen med kolleger fra Bosnien-Herzegovina og Australien gennemført 3.036 aktioner, primær fordelt på ID kontrol, fart- og køretøjskontrol samt patruljer.


Enhanced Forward Presence (eFP) 
Danmarks fremskudte tilstedeværelse - Estland

For soldaterne i Enhanced Forward Presence har ugen budt på fortsat uddannelse og træning med allierede. Panserinfanteristerne har trænet sammen med amerikanske soldater, der var på øvelse i Estland.


Soldaterne var blandt andet på skydebanen og prøvede kræfter med at skyde med hinandens våben.

Derudover har en af delingerne været på ismarch. Sammen med britiske og estiske styrker vandrede de over isen til øen Muhu. Det er en form for træning, der er vanskelig at gennemføre i Danmark, og det var en stor oplevelse for de soldater, der deltog.


Logistikdetachementet har også trænet med britiske og estiske kolleger, blandt andet med at bjærge et køretøj med de forskellige landes bjærgningskøretøjer og materiel.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1)
Østersøen

Fregatten Niels Juel har i den sidste uge patruljeret og trænet sammen med SNMG 1 styrken i dansk farvand og den centrale del af Østersøen.
Fregatten er kommandoskib for SNMG 1, som er den ene af NATO’s to stående flådestyrker, i første halvår 2018.
I weekenden lagde styrken til i København for at genforsyne og vedligeholde skibet. Samtidig fik offentligheden mulighed for at komme om bord og se fregatten indefra.  


SNMG 1 styrken i formationssejlads ’Donut’.

Bevogtningsdeling og stabsbidrag - Kosovo

Niogtyve soldater fra forsvaret indgår fortsat i en bevogtningsdeling i den tidligere franske lejr Camp Mareshal De Lattre de Tassigny som en del af den knap fem tusinde mand store NATO KFOR styrke i Kosovo. De danske soldaters opgave består i vagttjeneste, beredskab og patruljevirksomhed omkring lejren.

Fem mand fra bevogtningsdelingen fik denne uge mulighed for at gennemføre mærkeskydning på det polske og amerikanske skydemærke. Det blev til fem guldmærker i det amerikanske og fire polske mærker.


Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak

Operation Inherent Resolve (OIR) hold 7 har sidste uge afsluttet den første uges træning af en irakisk grænsevagtsbataljon. Der er blevet gennemført træning i fagene krigens love, taktisk sanitet for enkeltmand(førstehjælp), basis counter IED (forhold overfor vejsidebomber) og skydning samt våbenbetjening.

En af de ting irakerne bliver undervist i under faget krigens love, er proportionalitetsprincippet. Dette princip går ud på, at soldater ikke må anvende mere magt end nødvendigt for at uskadeliggøre en modstander.
 

”De er meget ivrige for at lære, og viser at de godt kan - tolken er nødt til at sige, at de skal tale en af gangen, for at han kan nå at oversætte”, fortæller Rebekka fra tolkesektionen om undervisningen.

Undervisningen i Counter IED eller på dansk ”forhold over for improviserede sprængladninger” er genstand for stor fokus fra irakiske soldater. ISIL bruger ofte disse improviserede sprængladninger overfor deres modstandere, og der ligger mange efterladte IED’er i de områder, hvor der tidligere har været kampe.


De danske Counter IED instruktører lærer irakerne, hvordan man opdager sprængladningerne og undgår dem. Fotos: Presseofficer KN Morten

Træningsbidraget – Task Force LION/ Building Partnership Capacity - har pr. 18. februar 2018 gennemført og afsluttet træningen af i alt 10.133 irakiske soldater og politifolk. Træningsbidraget har gennemført i alt 58.364 uddannelser fordelt på de syv hold, hvoraf OIR hold 7 totalt har afsluttet i alt 266 uddannelser siden overdragelsen fra OIR hold 6.

Det igangværende træningsforløb afsluttes efter 8. uger, og der forventes derfor ikke ændringer i antallet af trænede og afsluttede uddannelser før d. 30 marts.