[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando


De danske soldater i Estland har den forgangne uge trænet bykamp i forladte bygninger. (Foto: Philip, Panserinfanteristkompagniet, eFP)


Enhanced Forward Presence (eFP)
Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Soldaterne i Estland får masser af træning i kamp i de snedækkede estiske skove. Men der er også behov for anden træning, da soldaterne skal kunne indsættes i alt terræn og dermed også i byer. Derfor var soldater fra panserinfanterikompagniet i denne uge rykket indendøre. En lokal virksomhed havde stillet nogle forladte bygninger til rådighed, så soldaterne kunne træne her.


Træningen i bykamp stiller store krav til hver soldats enkeltkæmperfærdigheder. (Foto: Philip, Panserinfanteristkompagniet

Transportgruppen har øvet førstehjælp på kamppladsen. Soldaterne skulle håndtere en såret kammerat på en lastbil. Øvelsen foregik under ledelse af ambulancegruppen.


Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak


Når der er styr på aftræk, sigte og skydestilling, kan instruktørerne bygge ovenpå og gennemføre mere avancerede skydninger på længere afstande. Foto: Presseofficer KN Morten

OIR hold 7 har i uge 11 afsluttet den anden uges træning af en irakisk grænsevagtsbataljon. Der er blevet gennemført træning i krigens love, førstehjælp, bekæmpelse af vejsidebomber samt skydning og våbenbetjening.Udover kunstigt åndedræt og hjertemassage bliver de irakiske soldater også undervist i taktisk sanitet. En hurtigt og korrekt anlagt forbinding eller knebelpres kan redde liv på kamppladsen. Foto: Presseofficer KN Morten   

Træningsbidraget har per 18. marts 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.433 irakiske soldater og politifolk.

Træningsbidraget har siden Hold 1 gennemført i alt 58.323 uddannelser, hvoraf OIR Hold 7 totalt har afsluttet i alt 266 uddannelser siden overdragelsen fra OIR hold 6.

Siden januar er træningsperioderne skiftet fra 4 til 8 uger..

Radarbidraget – Irak
Det danske radarbidrag på Al Asad Air Base har siden januar haft nedsat funktion på grund af en fejl i en komponent, der har været vanskelig at genanskaffe. Det er imidlertid nu lykkedes med hjælp fra civile danske firmaer, der har fremstillet en ny komponent. Den blev installeret i denne uge, hvilket betyder, at radaren nu igen er fuldt operativ.Resolute Support Mission – Afghanistan

Den ældste årgang af officerskadetter på den afghanske officersskole (ANAOA), hvor de danske militære rådgivere fungerer som mentorer, har gennemført deres sidste øvelse frem mod udnævnelsen til officerer den 29. marts.


Kadetterne på den afghanske officersskole (ANAOA) uddannes med støtte fra danske rådgivere.I den forgangne uge har det danske sikrings- og transportbidrag (MFPT), gennemført 87 opgaver, i køretøjer og til fods. Bidraget, har til opgave at ekskortere og beskytte rådgivere, der skal ud på opgaver i Kabul-området. 

De danske soldater, der løser opgaver som militærpoliti i Harmid Karzai International Airport (HKIA) har kontrolleret lokalt ansatte i HKIA for ulovlige genstande. Der blev ikke fundet noget ulovligt. Derudover er der gennemført 2575 aktioner, primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol og kontrol af rejsende til og fra HKIA samt patruljer. Det har medført 7 rapporter.


Bevogtningsdeling og stabsbidrag - Kosovo
Bevogtningsdelingen gennemførte fredag en beredskabsøvelse. Scenariet var et angreb på hovedvagten, hvor to personer havde held til at trænge ind i lejren. Øvelsen fik identificeret nogle af de sproglige og organisatoriske udfordringer, det giver at have 13 nationers bidrag i Novo Selo-lejren.

Soldaterne fra stabsbidraget fik også testet soldaterfærdighederne den forgangne uge. Under transport til nabolejren blev bilen med to danskere, en italiener og en ungarer stoppet som led i en førstehjælpsøvelse, som soldaterne skulle løse, som var det en skarp situation.


Soldater fra stabsbidraget i Kosovo deltager i en førstehjælpsøvelse.


Standing NATO Maritime Group 1 – (SNMG1) Østersøen

Danmark har i hele 2018 kommandoen over NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (SNMG1). Fregatten Niels Juel er såkaldt flagskib for flåden.  

Den seneste uge har Niels Juel og SNMG1-styrken gennemført patrulje og maritimt sikkerhedssamarbejde i den centrale del af Østersøen.

Patruljen i den isfyldte Finske Bugt og træning med polske flådeenheder i den sydøstlige del af Østersøen har givet fregatten mange erfaringer og stor træningsværdi. Selv om drivis flere steder i Østersøen fortsat skaber udfordringer for skibstrafikken, er fregattens operationer ikke generet nævneværdigt.