[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP)
Danmarks bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum
Soldaterne fra Panserinfanteristkompagniet har gennemført uddannelse i bykamp i det sydlige Estland, og soldater fra forbindingspladsen har trænet førstehjælp på kamppladsen med britiske soldater.

Danmark har siden januar 2018 haft cirka 200 soldater udstationeret i Estland, cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet brigade.Baltic Air Policing - Litauen
Danmark har siden 8. januar haft ansvaret for suverænitetshåndhævelsen i luftrummet over de baltiske lande. Bidraget består af to operative kampfly, to reservefly og cirka 60 personer.

Pr. 1. april har bidraget fløjet 70 missioner, hvoraf ni er såkaldte afvisningsoperationer.

Standing NATO Maritime Group 1 – (SNMG 1) Østersøen
Fregatten Niels Juel har den seneste uge haft et havneophold i den lettiske hovedstad Riga og trænet med den tyske korvet Erfurt i Østersøen mellem Stockholm og Riga.


Niels Juel har den forgangne uge trænet med den tyske korvet Erfurt, der ses her.

Fregatten har nu været udsendt som en del af NATO’s flådestyrke Standing Naval Maritme Group 1 i cirka tre måneder, hvor fregatten har udfyldt rollen som flagskib og kommandoskib for flådestyrken.

Besætning og skib har i denne periode gennemført patruljeopgaver ud for Norges kyst i nord samt store dele af Østersøen. Patruljerne er blevet benyttet til at styrke samarbejdet med mere end ti nationers militære styrker.


Besætningen på Niels Juel har indhentet erfaringer med operationer i ekstremt vejr med havis, overisning og lave kuldegrader.   

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
De danske soldater har afsluttet den fjerde uges træning af en irakisk grænsevagtsbataljon. Der er blevet gennemført træning i fagene kontrolposttjeneste, førstehjælp, forhold overfor vejsidebomber og grundlæggende infanteritjeneste.


Soldaterne lærer, hvordan de hurtigt kan flytte en såret person, samtidig med at de tager højde for den taktiske situation. Enkelte vejer lidt mere end andre, og på trods af fagets alvor var der alligevel plads til et smil hos soldaterne. (Foto: Presseofficer kaptajn Morten)

Træningsbidraget har per 2. april 2018 gennemført og afsluttet træningen af i alt 10.490 irakiske soldater og politifolk.

De irakiske soldater og politifolk har i alt gennemført 59.593 uddannelser, der rummer  undervisning i militære fag som førstehjælp, skydning, bekæmpelse af vejsidebomber og krigens love. Det nuværende danske Hold 7 har stået for gennemførelsen af 1495 uddannelser.

Der gennemføres ikke træning i uge 14, da grænsevagtsbataljonen har fri. 

Træningsbidraget består af instruktører og trænere fra Danmark, England og Baltikum.


Tilstedeværelsen af guardian angels betyder, at instruktørerne kan koncentrere sig om at undervise og ikke behøver at gå og se sig over skulderen. (Foto: Presseofficer kaptajn Morten)Resolute Support Mission – Afghanistan

På Afghan National Army Officer Academy (ANAOA), hvor danske soldater rådgiver og vejleder afghanske instruktører, er akademiets ældste årgang blevet udnævnt til officerer.

Udnævnelsen på ANAOA har medført enkelte aflysninger af opgaver for transport- og sikringsbidraget (MPFT), der dermed fik tid til at gennemføre Forsvares nye fysiske test, der er ekstra udfordrende at gennemføre i Kabuls tynde luft, da byen ligger i 1800 meters højde.

Transport- og sikringsbidraget har i den forgangne uge gennemført 64 transport- og bevogtningsopgaver i køretøjer og 24 til fods.

Det internationale militærpoliti, som danske soldater er en del af, har gennemført 3.424 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol, herunder 488 kontroller af rejsende til og fra lufthavnen.