[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP)
– NATO’s fremskudte tilstedeværelse i EstlandØvelsen Furious Hammer i Letland sluttede søndag med et stort angreb, hvor de deltagende enheder anvendte skarp ammunition fra alle våbentyper. Det gav de danske soldater mulighed for at arbejde både fra køretøjer og til fods i realistiske omgivelser.


Brug af artilleri skaber ofte små brande i skovområderne, der blandt andet giver nedsat sigtbarhed.

Soldater og køretøjer er nu tilbage i Tapa, og de næste dage rengør soldaterne deres personlige udrustning, materiel og køretøjer før næste øvelse for alvor begynder sidst i denne uge.
Den kommende øvelse hedder SIIL – som på dansk betyder pindsvin. Nato-styrkerne – og dermed også de danske soldater – skal træne samarbejde både internt i eFP-kampgruppen og eksternt med de øvrige enheder i 1. estiske brigade.

FAKTA: Om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet brigade.

Baltic Air Policing – Litauen
De danske F-16 kampfly har netop afsluttet fire måneders ledelse af Baltic Air Policing, hvor Danmark har haft til opgave at håndhæve estisk, lettisk og litauisk suverænitet.
Kampfly-bidraget har den seneste uge trænet med eFP-bidraget i Litauen og litauiske Albatros-jetfly. 
Onsdag 2. maj blev opgaven med at patruljere det baltiske luftrum overdraget fra Danmark til Portugal. De danske kampfly forventes vendte torsdag hjem til Skrydstrup.
Kampfly-bidraget har fløjet i alt knap 100 missioner, heraf 12 afvisningsoperationer.

FAKTA:Om det danske bidrag til Baltic Air Policing
Danmark bidrager sammen med andre NATO-lande på skift til at håndhæve de tre baltiske landes suverænitet i luftrummet, da de ikke selv råder over kampfly.


En F-16 fra det danske kampfly-bidrag tester Siauliai-basens indfangningsanlæg.

Iceland Peacetime Preparedness Needs (IPPN) - Island.
De fire danske kampfly og knap 60 mand, som de seneste 14 dage har håndhævet suveræniteten over islandsk luftrum for NATO og Island,  returnerede til Danmark den 30. april.
Kampflyene fløj i alt 16 missioner, der alle var træningsmissioner.
Det er fjerde gang, at Danmark støtter Island med suverænitetshåndhævelse.Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak

Den dansk-ledede del af træningsbidraget i Irak, kaldet Building Partner Capacity, afsluttede onsdag træningen af første bataljon.
Træningsbidraget har således per 30. april 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.490 irakiske soldater og politifolk og gennemført i alt 60.246 uddannelser, hvoraf hold 7 totalt har afsluttet i alt 1882 uddannelser.

FAKTA:Om det danske træningsbidrag i Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget uddanner de irakiske soldater i militære fag som blandt andet førstehjælp, skydning, bekæmpelse af vejsidebomber og krigens love. 

De danske soldater på Al Asad-luftbasen i Irak indgår i et træningsbidrag, der træner og uddanner irakiske soldater og grænsebetjente, et sikringsbidrag, der holder vagt på basen, et radarbidrag samt specialstyrker (TF61) fra Jægerkorpset, som rådgiver og støtter en irakisk specialenhed.

De danske soldater har i den forgangne uge også modtaget nye pansrede køretøjer fra Danmark, af en type Forsvaret tidligere har anvendt i Afghanistan.


Et af de pansrede køretøjer til soldaterne på Al Asad Air Base køres ud af et Antonov transportfly. Foto: PAO OIR 7.

Resolute Support - Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere i Kabul kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført tre sikringsopgaver i køretøjer og gennemført køreuddannelse.
Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har  gennemført 2.807 aktioner primært fordelt på id-kontrol, køretøjskontrol, og 741 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport.

Det danske hundebidrag har undersøgt 17 biler under patrulje og 54 biler ved checkpoints. Derudover er der gennemført 12 afsøgninger af bygninger.

FAKTA:Om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission. Bidraget omfatter cirka 150 soldater placeret i og omkring hovedstaden Kabul.

De danske soldater udfører blandt andet eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, træning- og rådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, samt militærpolitiopgaver i lufthavnen og den tilhørende base.

Blue Waves - Middelhavet
Omkring tyve soldater fra Frømandskorpset deltager p.t. i NATO’s Operation Sea Guardian om bord på det hollandske kommandoskib Karel Doorman.

Formålet med Operation Sea Guardian er at styrke den maritime sikkerhed i Middelhavet og undgå, at trusler fra middelhavsområdet spredes til resten af Europa og Danmark.

I den ramme er de danske soldater om bord på det Karel Doorman, hvor specialoperationsstyrker fra Danmark, Holland og Belgien kan træne sammen. Det giver blandt andet mulighed for at træne specielle ting som for eksempel at redde tilskadekomne ud fra dybet af et skib. 


Støtteskibet Karel Doorman og de danske specialstyrkesoldater udfører opgaver både om dagen og natten for at bidrage til det overblik, som NATO’s maritime kommando hele tiden skal have områder og skibe i Middelhavet.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) 
Den danske fregat Niels Juel deltager fortsat i øvelsen Joint Warrior i farvandet omkring Skotland. Niels Juel har en fremtrædende rolle i øvelsen, da fregatten samtidig er kommandoskib for NATO’s ene stående flådestyrke SNMG1 i første halvår 2018.

Denne uge har Niels Juel og resten af SNMG1 været modstandere til en hollandsk flådestyrke og øvrige flådefartøjer under den britisk-ledede Joint Expeditionary Force, en militær udrykningsstyrke under ledelse af Storbritannien.
De to skibsflåder trænede primært den del af en konflikt, som ligger forud for kampfasen.

Som en del af øvelsesscenariet går fregatten i det man i daglig tale kalder ”klart skib”. Under ”klart skib” gør skibet sig klar til en eventuel kamphandling. Igennem hele skibet anlægges beskyttelsesudstyr. På broen gør vagtchefen klar til at manøvrere skibet i forhold til en indkommende trussel, og i operationsrummet bemandes alle våbensystemer, hvilket gør det muligt for fregatten at forsvare sig selv. Soldaterne indgår i havaripatruljer, der hurtigt kan sendes ud for at udbedre skader, som opstår under kamp. Ligeledes gøres hospitalet klart til at modtage eventuelle sårede soldater.
 

Fregatten Niels Juel venter i standby-position på at komme ind og tanke.

FAKTA: Om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet.

Bevogtningsdeling og stabsbidrag – Kosovo
Bevogtningsdelingen har den seneste uge deltaget i KFOR-øvelsen Silber Sabre, som stabsbidraget har taget del i at planlægge. Øvelsen er en samarbejdsøvelse mellem KFOR og Kosovo Security Forces, hvor også det civile beredskab deltog. Øvelsen foregik dels på en af Kosovos sikkerhedsstyrkers kaserner og dels i den militære lufthavn.


Evakuering af såret med helikopter under øvelsen Silber Sabre.

FAKTA: Om KFOR
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATOs fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af ca. 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Latte de Tassigny og løser forskellige opgaver i KFOR hovedkvarteret i Pristina.