[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland


Panserinfanterikompagniet løb pludselig ind i en estisk spejdereskadron under march i udkanten af byen Valga.

Lørdag den 13. maj endte den største øvelse i Estland i fire år med afsluttende kampe omkring byen Valga, der ligger i det sydlige Estland på grænsen til Letland. De sidste dage af øvelsen kæmpede de danske panserinfanterisoldater sig frem sammen med britiske og estiske styrker med nysgerrige tilskuere og utålmodige trafikanter på nærmeste hold.

Soldaterne er nu på plads i Tapa igen, hvor den næste tid kommer til at gå med at vedligeholde våben og udrustning og almindelig uddannelse indtil næste NATO-øvelse Saber Strike i begyndelsen af juni.

FAKTA: Om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa, Estland. Deres primære opgave er at indgå i NATO’s fremskudte styrke i Baltikum.
 

Chefen for panserinfanterikompagniet planlægger næste bevægelse ved siden af en britisk Challenger-kampvogn. Denne del af øvelsen foregik midt i Valga med en del trafikale udfordringer til følge.

Resolute Support Mission - Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgangne uge været begrænset i deres opgaveløsning på grund af et midlertidigt kørselsforbud for pansrede køretøjer i Kabuls gader, udstedt af den afghanske præsident. Derfor er ugen primært anvendt til intern uddannelse. Sikrings- og eskortesoldaterne har derudover støttet med 55 eskorteopgaver til fods.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.728 aktioner primært fordelt på id-kontrol, køretøjskontrol, herunder 516 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport.

Det danske hundebidrag har undersøgt 74 biler ved checkpoints og 27 biler på patruljer. De har desuden gennemsøgt tre bygninger.

FAKTA: Om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militær rådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, samt militærpolitiopgaver


En af opgaverne for det internationale militærpoliti er også almindelig rondering ude og inde, blandt andet med det formål at sørge for at gældende regler overholdes og for at vise vagtens tilstedeværelse.

Operation Inherent Resolve - Irak

Træningsbidraget

Det danske træningsbidrag overtog torsdag ansvaret for al træning af irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad-luftbasen i Anbar-provinsen i Irak. Storbritannien og Danmark har siden oktober 2016 ellers delt opgaven. Dermed fordobles træningsopgaven for det danske bidrag, der nu dagligt skal træne to irakiske bataljoner af hver 300 mand.


Soldaterne forbereder lige nu den kommende uddannelse og træning. Samtidig er de i færd med at flytte og udvide undervisningsområdet med både containere, strøm og it.


Konstruktionssektionen i færd med at løfte de sidste containere på plads ved træningsholdenes område. Foto: Kaptajn Morten (Public Affairs Officer OIR 7)

Træningsbidraget har pr. den 23. april 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.510 irakiske soldater og politifolk og gennemført i alt 60.246 uddannelser, hvoraf OIR hold 7 totalt har afsluttet i alt 1882 uddannelser.

Specialoperationsstyrkebidraget Task Force 61
Regeringen har besluttet, at Task Force 61 skal hjemtages. Beslutningen er en konsekvens af, at Task Forcen har løst opgaven træning og ledsagelse af deres irakiske partnerenhed. Det danske specialoperationsstyrkebidrag, blev udsendt i august 2016. Hjemtagelsen vil ske gradvist og forventes afsluttet i det sene efterår 2018. Læs mere hjemtagelsen af Task Force 61 her. 


FAKTA: Om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag.

Standing NATO Maritime Group 1 – NATO’s stående flådestyrke i Østersøen og Nordatlanten
Fregatten Niels Juel har sammen med NATO’s Standing Maritime Group 1 besøgt Marokkos kongelige flåde. Marokko er et vigtigt land i samarbejdet omkring den fælles indsats for at bekæmpe kriminalitet der bevæger sig over Middelhavet. Kriminalitet der omfatter menneskesmugling, narkotikasmugling og terrorisme. 

Besøget i Marokko blev brugt til at skabe netværk og planlægge en samarbejdsøvelse mellem den marokkanske flåde og NATO-styrken. Samarbejdsøvelsen foregik i farvandet ud for Casablanca.

FAKTA: Om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der primært patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet

Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 – NATO’s stående minerydningsstyrke i Østersøen og Nordatlanten
Den danske minerydningsenhed Mine Counter Measures Denmark steg den 7. maj ombord på det hollandske kommandofartøj Mercuur. Herfra skal de danske minerydningseksperter de næste par måneder arbejde i Østersøen som del af en NATO minerydningsstyrke.

Enheden er sejlet med minerydningsstyrke over Østersøen og til Tallinn i Estland. Styrken er sammen med andre minerydningsskibe i gang med operationen Open Spirit, hvor der ledes efter miner fra 1. og 2. verdenskrig.
Det vurderes, at der er udlagt op imod 180.000 miner i Østersøen, hvoraf en del af disse fortsat ligger på havbunden.  Open Spirit gennemføres hvert år for at støtte de baltiske lande med at fjerne de gamle miner.

Minerne findes med ubemandede skibe med sonar og undervandsrobotter. For at øge sikkerheden for skibstrafik og fiskere bortsprænges minerne, når de findes.


FAKTA: Om det danske bidrag til NATO’s stående minerydningstjeneste til søs
Danske mineryddere er p.t. en del af NATO’s stående minerydningsstyrke. Det sker med udgangspunkt fra det hollandske skib, Mercuur. Det danske bidrag omfatter en fjernstyret minerydningsdrone


Den fjernstyrede, ubemandede drone styres af de danske soldater fra deres føringscontainer på det hollandske kommandofartøj Mercuur.
Søværnets Minerydningsenhed (MCM Danmark) sejler i NATO’s minerydningsstyrke sammen med skibe fra Holland, Belgien, Norge og Tyskland.


Bevogtningsdeling og stabsbidrag - Kosovo
Soldaterne på hold 38b, som overtog bevogtningsopgaven den 2. maj, er ved at have fundet deres rutiner med vagttjeneste og patruljer.
Soldaterne skal som en del af deres opgave blandt andet afsøge køretøjer og personer, som ønsker at komme ind i lejren, både dag og nat for at sikre, at ingen tager våben, mobiltelefoner eller andre uønskede ting med ind i lejren. Mandag den 13. maj fik soldaterne besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

FAKTA: Om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.


Bevogtningsdelingen og stabsbidraget fik mandag besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen.