[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve - Irak
Træningsbidraget – Irak
Der er ikke gennemført træning i uge 20. Alle disponible irakiske sikkerhedsstyrker har været indsat i forbindelse med det irakiske parlamentsvalg. OIR Hold 7 har brugt ugen på at forberede træningsprogrammer og træningsområder og på at uddanne egne enheder.

Træningsbidraget forventer at modtage nye grænsevagtsbataljoner til træning i slutningen af den kommende uge.

Lørdag blev der afholdt en øvelse for de danske sygehjælpere og det lægefaglige personale på basens førstehjælpsstation. Formålet var at rutinerne sygehjælpere og personale i fælles procedurer. 


Øvelsen gik ud på at yde førstehjælp til to sårede soldater med voldsomme skader, og få dem overleveret hurtigt og korrekt til den tilkaldte ambulance, inden to traumehold tog over på førstehjælpsstationen. Foto: KN Morten (Public Affairs Officer OIR 7)
Der blev indhentet værdifulde erfaringer for både sygehjælperne og det
lægefaglige personale. Foto: KN Morten (Public Affairs Officer OIR 7)

Træningsbidraget har per. 20. maj 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.510 irakiske soldater og politifolk.

Task Group Al Asad har gennemført i alt 60.246 uddannelser, hvoraf OIR hold 7 totalt har afsluttet 1882 uddannelser siden overdragelsen fra hold 6.

FAKTA om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag.

 

Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 – NATO’s stående minerydningsstyrke i Østersøen og Nordatlanten
Den danske minerydningsenhed er sammen med NATO’s stående minerydningsstyrke fortsat i gang med Operation Open Spirit ud for den estiske kyst.

Det danske bidrag omfatter en fjernstyret minerydningsdrone, som styres af danske soldater fra en føringscontainer om bord på Mercuur.

Den danske minerydningsenhed har fundet syv gamle russiske miner, en dybdebombe og 10 minevogne, der er en slags anker, for minen. En af minerne er bortsprængt med en ladning fra den danske undervandsrobot. De resterende miner ligger for tæt på undervandskabler til at blive bortsprængt, så de overgives til de estiske myndigheder, som senere kan flytte minerne og bortsprænge dem, så sikkerheden for skibstrafik og fiskere øges.


Foto: NATO Maritime Command

De fundne miner og vogne er alle fra forankrede miner, som oprindeligt stod i vandsøjlen og skulle påsejles. I dag ligger disse miner på havbunden.

Fundet af både miner og minevogne registreres, så man ud fra historiske data om minelægningen bedre kan målrette indsatsen mod de gamle miner fremadrettet.


Bortsprængning af gammel sømine. Her er det dog med hjælp fra et tysk minerydningsfartøj. Foto: NATO Maritime Command.

Ud over minerydningen har besætningen også haft tid til at træne bjærgning af mand-over-bord.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s stående minerydningstjeneste til søs
Danske mineryddere er pt. en del af NATO’s stående minerydningsstyrke. Det sker med udgangspunkt i det hollandske skib Mercuur. Det danske bidrag omfatter en fjernstyret minerydningsdrone, som styres af danske soldater fra en føringscontainer om bord på Mercuur.

 

Bevogtningsdeling og stabsbidrag (KFOR) - Kosovo
For bevogtningsdelingen er ugen ved hovedvagten og den hurtige reaktionsstyrke forløbet planmæssigt.

Tredje gruppe, der er sammensat af forskellige delinger ved Ingeniørregimentets ammunitionsrydningskompagni, besøgte torsdag de amerikanske ammunitionsryddere i lejren Bondsteel. Her fik gruppen mulighed for at komme med de amerikanske kolleger ud at se, hvordan de løser deres opgaver i Kosovo.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.


Resolute Support Mission – Afghanistan
I den forgangne uge blev det midlertidige kørselsforbud for pansrede køretøjer i Kabuls gader, som var udstedt af den afghanske præsident, ophævet igen. Dermed kunne det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, igen gennemføre sikringsopgaver i køretøjer. De har gennemført i alt syv sikringsopgaver i køretøjer og 44 sikringsopgaver til fods.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3066 aktioner primært fordelt på id-kontrol og køretøjskontrol, herunder 511 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport. Det danske hundebidrag har undersøgt 24 biler ved checkpoints og 34 biler på patruljer. Hundebidraget har desuden gennemsøgt syv bygninger.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militær rådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker samt militæropgaver.


Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland


Fotos: Presseofficer DANCON eFP

Det danske panserinfanterikompagni i Estland holder for tiden evnerne skarpe med vedligeholdende træning. I denne uge står den blandt andet på nærkampsskydning på skydebanen ved kasernen i Tapa.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa, Estland. Deres primære opgave er at indgå i NATO’s fremskudte styrke i Baltikum.


Standing NATO Maritime Group 1 – NATO’s stående flådestyrke i Østersøen og Nordatlanten

Fregatten Niels Juel er sammen med NATO’s Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i gang med at gennemføre forskellige øvelser i Den Engelske Kanal.

I løbet af denne uge vil Niels Juel ligeledes deltage i Flag Officer Sea Training (FOST) i England.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der primært patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet.