[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve - Irak

 Når bataljonerne ankommer til Al Asad-luftbase, får de udleveret materiel, som skal bruges i undervisningen. Grænsevagterne beholder udstyret efter træningsopholdet, så de kan bruge de nye færdigheder ude ved grænsen. (Foto: Kaptajn Morten, presseofficer,  OIR Hold 7)

Træningsbidraget – Irak
OIR Hold 7 har sidst i uge 21 modtaget to bataljoner med i alt 600 irakiske grænsevagter, som skal trænes over de næste par uger. Grænsevagterne har tidligere modtaget grundlæggende træning på Al Asad Air Base, og de skal derfor trænes ud fra et nyt specialiseret program rettet mod de opgaver, som grænsevagterne løser på deres poster langs den irakiske grænse.   


KLE (Key Leader Engagement) med irakiske bataljons chefer.
Når irakiske enheder stiller til træning, mødes cheferne med instruktørerne for at koordinere træningen og opbygge et personligt forhold. (Foto: Kaptajn Morten, presseofficer,  OIR Hold 7)

Derudover har holdet i fredags gennemført en øvelse for reaktionsstyrken med henblik på at teste beredskabet i tilfælde af et angreb af på Al Asad-luftbase. Erfaringerne fra øvelsen førte til nogle optimeringsforslag, som efterfølgende er blevet implementeret. 


Hvis reaktionsstyrken bliver aktiveret, skal soldaterne hurtigst muligt gøre klar til kamp, pakke deres køretøjer og modtage en befaling for indsættelse. Det skal gå hurtigt, og derfor nødvendigt at øve procedurerne med jævne mellemrum. (Foto: Kaptajn Morten, presseofficer,  OIR Hold 7)

Træningsbidraget har per den 27. maj 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.510 irakiske soldater og politifolk. Der er i alt gennemført i alt 60.246 uddannelser, hvoraf OIR hold 7 totalt har afsluttet 1882 uddannelser siden overdragelsen fra hold 6.

Der har ikke været gennemført træning af irakiske styrker i uge 21 pga. det nu overståede irakiske parlamentsvalg.

FAKTA om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag.

Standing Maritime Mine Counter Measures Group 1 – NATO’s stående minerydningsstyrke i Østersøen og Nordatlanten
Den danske minerydningsenhed har den i forløbne uge afsluttet Operation Open Spirit.

Under Open Spirit har NATO-styrken fundet 45 historiske miner omkring indsejlingen til Tallinn.

En del af minerne blev bortsprængt under operationen.

Efter to uger til søs har styrken i weekenden ligget i Ventspils, Letland.


Minerydningsstyrken har i den forgangne uge holdt havariøvelse, hvor flagskibet Mercuur simulerede brand om bord, mens den øvrige styrke assisterede med blandt andet indsatshold.

Den næste større øvelse for den danske minerydningsenhed og styrken er BALTOPS i begyndelsen af juni.

Ugen frem mod BALTOPS bruges på træning. Der er blandt andet afholdt en større havariøvelse, hvor flagskibet Mercuur simulerede en brand og havari ombord, mens de øvrige skibe i styrken assisterede Mercuur med nedkøling, brandslukning og indsatshold.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s stående minerydningstjeneste til søs
Danske mineryddere er pt. en del af NATO’s stående minerydningsstyrke. Det sker med udgangspunkt i det hollandske skib Mercuur. Det danske bidrag omfatter en fjernstyret minerydningsdrone, som styres af danske soldater fra en føringscontainer om bord på Mercuur.

Standing NATO Maritime Group 1 – NATO’s stående flådestyrke i Østersøen og Nordatlanten
Fregatten Niels Juel er sammen med NATO’s Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i gang med at gennemføre forskellige øvelser i farvandet omkring Danmark.

I sidste uge deltog Niels Juel som øvelsesmoment ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England. Niels Juel var indsat som en fjendtlig enhed mod de krigsskibe, som for tiden undergår den hårde træning ved FOST. Niels Juel indgik i øvrigt selv i den hårde træning ved FOST sidste år.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der primært patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet.

Bevogtningsdeling og stasbidrag (KFOR) - Kosovo
De danske soldater, der bevogter hovedvagten i Camp Marechal De Lattre de Tassigny, har haft en travl uge på grund af mange officielle besøg ved andre nationer i lejren.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført i alt 27 sikringsopgaver i køretøjer.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har gennemført 3.220 aktioner primært fordelt på id-kontrol, kontrol af køretøjer og kontrol af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport. Det danske hundebidrag har undersøgt 59 biler ved checkpoints og 60 biler på patruljer. De har desuden gennemsøgt fire bygninger.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militær rådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker samt militæropgaver.

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
De danske soldater i Estland har i den forgangne uge gennemført træning og almindelig vedligeholdelse af materiel, udrustning og køretøjer. Senere i denne uge har estiske, britiske og danske soldater mulighed for at afprøve hinandens håndvåben på skydebanen.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa, Estland. Deres primære opgave er at indgå i NATO’s fremskudte styrke i Baltikum.