[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak


Grænsevagtsoldaterne undervises i at skyde med og vedligeholde tunge våben. Undervisningen gennemføres af lettiske instruktører, som er specialister på våbnene. Fotos: Kaptajn Morten. Presseofficer OIR Hold 7.

Soldaterne i træningsbidraget har i uge 22 gennemført træning og uddannelse af to bataljoner med i alt cirka 600 irakiske grænsevagter i fagene skydning, checkpointtjeneste, skydning med tunge våben, førstehjælp, grundlæggende taktik, forhold over for vejsidebomber og krigens love.
 
Grænsevagtsoldaterne har tidligere modtaget grundlæggende træning på Al Asad Air Base, men træningen denne gang er specifikt målrettet de opgaver, som grænsevagterne løser på deres poster langs den irakiske grænse. 


Grænsevagt-soldaterne skal gruppevis gennem en bane, hvor der er opsat fjender i form af skydeskiver. Når soldaterne ser en fjende, skal de handle, som de har lært i undervisningen.

Træningsbidraget har per 4. juni 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.510 irakiske soldater og politifolk. Der er i alt gennemført i alt 60.246 uddannelser, hvoraf OIR Hold 7 totalt har afsluttet 1882 uddannelser siden overdragelsen fra Hold 6. Bataljonerne, som bliver trænet i øjeblikket, afslutter deres kursus i uge 26.    


Undervisning i krigens love er en fast del af undervisningen på Al Asad Air Base. Målet med at undervise i krigens love er at tilsikre overholdelse af reglerne for kamphandlinger, beskyttelse og human behandling af både kombattanter og non-kombattanter samt beskyttelse af civile, krigsfanger mv.   

FAKTA om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag. Enhanced Forward Presence (eFP) – NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland
Træning og vedligeholdelse er fortsat i fokus på kasernen ved Tapa i Estland.
For at gøre alle de internationale NATO-soldater i Estland bekendt med hinandens udrustning, har alle haft mulighed for at komme på skydebanen og arbejde med de andre nationers våben.


Træning på skydebanen for estiske, danske og britiske soldater.


 FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet brigade.


Resolute Support – Afghanistan

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgangne uge gennemført 22 sikringsopgaver.


Sikrings- og eskortesoldaterne i køretøjer på vej gennem Kabul.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4.278 aktioner primært fordelt på id-kontrol, køretøjskontrol, herunder 601 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport.

Det danske hundebidrag har undersøgt 247 biler og 7 bygninger.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission. Bidraget omfatter cirka 160 soldater placeret i og omkring hovedstaden Kabul. 


Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – NATO’ stående flådestyrke i Østersøen og Nordatlanten

Fregatten Niels Juel er med som flagskib for den stående NATO-flådestyrke SNMG1, der netop nu deltager i årets store Østersø-øvelse BALTOPS 2018. Det er en årligt tilbagevendende øvelse i, på og over Østersøen. Øvelsen har kørt de sidste 46 år og er i år planlagt af NATO i samarbejde med 20 allierede og de to partnernationer Sverige og Finland.

Øvelsens formål er at demonstrere evnen til samarbejde mellem de allierede og partner- nationerne og samtidigt danne grundlaget for sikkerhed og stabilitet i regionen omkring Østersøen. Derudover er det målet at træne alle enhederne i hele konfliktspektret lige fra grænseoverskridende kriminalitet til egentlig kamp.

Den danske stab på Niels Juel har p.t. ansvaret for at koordinere træningen i forhold til overfladekrigsførelse, mens en anden enhed koordinerer luftforsvaret.


FAKTA om BALTOPS-øvelsen 2018
BALTOPS er en årligt tilbagevendende øvelse i Østersøen med deltagelse af mere end 40 skibe, 50 fly og cirka 5000 mand. Øvelsen skal demonstrere evnen til samarbejde mellem de NATO-allierede og partnernationerne. Øvelsen er varslet efter gældende internationale regler.
Fregatten Niels Juel har en af forsvarets Seahawk-helikoptere om bord. På billedet har fregatten besøg af en EH101-helikopter (baggrund).


Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 – NATO’s stående minerydningsstyrke i Østersøen og Nordatlanten
Den danske minerydningsenhed deltager sammen med NATO’s stående minerydningsstyrke også i øvelsen BALTOPS.

De første dage af øvelsen bruges på at træne luft- og overfladekrig, hvorefter både den stående NATO minerydningsstyrke og de øvrige deltagende minerydningsenheder går i gang med at træne minerydning.

Øvelsen er bygget op omkring et fiktivt scenarie, hvor formålet med minerydningen er at rydde et område, så der kan gennemføres en større landsætning af tropper.

Ud over den danske minerydningsenhed deltager flere andre danske enheder i øvelsen, blandt andet fregatterne Niels Juel og Iver Huitfeldt, transportskibet Sleipner, dykkerskibet Søløven og Søværnets Minørtjeneste.Østersøen havde tirsdag et frisk vejr i vente for de danske mineenhedssoldater og deres skibe.


FRONTEX – dansk Challenger-bidrag til overvågning i Middelhavet

Det danske Challenger-fly har siden det blev indsat den 1. juni fløjet fem missioner over Middelhavet.

Challenger-flyet har til opgave at udføre grænseovervågning til havs til støtte for det europæiske grænseagentur FRONTEX. Danmark besluttede den 19. april at tilbyde Challenger-flyet i yderligere to måneder, henholdsvis i juni og november 2018, ud over de 31 dage, som Danmark bidrog med tidligere i år.